MŁODZI BUDOWLAŃCY NA KONKURSIE „MURUJ Z PREFBETEM”

15 maja 2019 r. uczniowie ZSZ Nr 2 klasy drugiej kształcącej w zawodzie technik budownictwa: Magdalena Rudnicka, Hubert Kostrzewski, Janusz Mielnicki uczestniczyli w XI edycji konkursu „ Muruj z Prefbetem” zorganizowanym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Wzięli w nim udział również uczniowie ze szkół z Łomży, Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego i Ciechanowca.

Uczestnicy wykazali się swoimi umiejętnościami zarówno w teorii jak i praktyce. Na początku rozwiązywali test wiedzy ogólnej przygotowywanej przez szkołę, w porozumieniu z PREFBETEM, później wykonywali zadanie praktyczne polegające na murowaniu na cienką zaprawę elementu (fragmentu) muru. Historia konkursu rozpoczęła się od spotkań edukacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Uczniowie zdrowo rywalizują i zgłębiają wiedzę w trakcie zmagań konkursowych, nauczyciele natomiast wymieniają doświadczenia i nawiązują kontakty i współpracę z firmą PREFBET oraz z innymi szkołami o podobnych kierunkach kształcenia.

Wszyscy świetnie poradzili sobie z zadaniami, ciężko było wyłonić Lidera przy tak wyrównanym poziomie. Uczniowie zadowoleni, z nagrodami wrócili do szkoły. Na ręce opiekuna p. Iwony Kwiatkowskiej zostały przekazane Dyrekcji i nauczycielom przedmiotów zawodowych budowlanych podziękowania za przygotowanie uczniów  i reprezentowanie szkoły.

FOTO RELACJA

Dnia 20 marca 2019r. młodzież z klasy 1Bw zwiedzała zakład produkcyjny firmy Xella Polsa Sp. z o.o. który oferuje wyroby Ytong, Silka, Multipor. Bloczki Ytong z autoklawizowanego betonu komórkowego charakteryzujące się wysoką izolacyjnością termiczną, jednorodnością, odpornością ogniową oraz dokładnością wymiarową są przeznaczone do wznoszenia ścian na zaprawie do cienkich spoin. Wykorzystywane są na budowie od fundamentów aż po dach. Elementy wapienno-piaskowe Silka stosuje się przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji murowych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i inwentarskim. Multipor wykazuje bardzo wysoką izolacyjność termiczną i sprawdza się jako izolacja termiczna ścian, stropów i dachów. 

Ostrołęcki zakład produkujący powyższe wyroby umożliwił młodzieży wejście na halę produkcyjną. Mogliśmy zobaczyć proces produkcyjny bloczków Ytong od momentu przygotowywania składników, poprzez formowanie i suszenie gotowych elementów aż do wyjścia ich do wykonawców. W laboratorium byliśmy świadkami badań wytrzymałościowych próbek oraz badań jakościowych składników bloczówi Ytong.

FOTO RELACJA

W minioną sobotę, 2 marca 2019 roku czworo naszych uczniów wzięło udział w eliminacjach okręgowych OWiUB, które odbyły się w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku. Tym razem naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Bachmura i Jonatan Czugaj z klasy 3B oraz Zuzanna Makowska i Magdalena Rudnicka z klasy 2B. Innymi osobami biorącymi udział w eliminacjach byli uczniowie szkół budowlanych z Augustowa, Łomży, Różana, Suwałk, Bielska Podlaskiego, Ełku oraz gospodarze z Białegostoku. Przez prawie cztery godziny uczniowie zmagali się z zadaniami, których poziom wykraczał poza treści szkolnego nauczania. Były to zagadnienia m.in. z zakresu architektury, konstrukcji, prawa budowlanego, kosztorysowania oraz matematyki, które wymagały od uczestników kreatywnego myślenia, wytrwałości i jasności umysłu.

 Podczas rozwiązywania zadań konkursowych przez uczniów, ich opiekunowie oraz przedstawiciele sponsorów - firm działających w branży budowlanej, mieli możliwość zobaczenia najnowszego dzieła tamtejszej szkoły jakim jest nowe skrzydło budynku, w którym uczniowie kierunków budowlanych zdobywają wiedzę i umiejętności branżowe, poprzez naukę w świetnie wyposażonych salach lekcyjnych przystosowanych do praktycznej nauki zawodu.

Troje najlepszych uczniów tych eliminacji weźmie udział w eliminacjach centralnych, których główną nagrodą jest wstęp na wyższą uczelnię bez postępowania kwalifikacyjnego oraz zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Agata Chrzanowska

FOTO RELACJA

 

Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem,  w którym odbijała się epoka tworząca ją, i z szczątków jej nawet można łatwo odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego się pokładli.”         /Stanisław Noakowski/      

 

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat roli budownictwa w tworzeniu  nowego niepodległego państwa polskiego, uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej i postawy patriotycznej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. postawiło przed młodym państwem zadania o podstawowym znaczeniu – scalenie ziem trzech różnych zaborców oraz stworzenie silnego i sprawnie funkcjonującego organizmu państwowego. Istotna  rola przypadła tu architekturze. Do najważniejszych zadań należała budowa gmachów tworzących infrastrukturę państwową i społeczną, których było o wiele za mało w stosunku do potrzeb – szkół, szpitali, dworców kolejowych, budynków dla wojska, gmachów użyteczności społecznej. Istotny był również wybór właściwych form architektonicznych. W pierwszym rzędzie zwrócono się w kierunku form narodowych odwołujących się do przeszłości Polski, przywołujących pamięć o dawnej polskiej kulturze, a także rozwiązań klasycznych. Z czasem otworzono się silniej na współczesność preferując modernizm mający budować obraz Polski jako kraju nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się. Młodzi twórcy, wykształceni już w wolnej Polsce, absolwenci Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej opracowywali niezwykle ciekawe i śmiałe projekty architektoniczne.

 Forma prac konkursowych była dowolna - zdjęcia, filmy, rysunki, prezentacje multimedialne itp.  Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Rafał Dąbkowski  kl. 2B

II miejsce – Igor Myślak kl. 1Bw

III miejsce – Marlena Bieńkowska  kl. 1B

Organizatorzy – nauczyciele przedmiotów budowlanych

Praca uczniów naszej szkoły – BLIŹNIACZY ŚLAD -  została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Europa z naszej ulicy” zorganizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Zuzanna Makowska, Karolina Banul. Magdalena Rudnicka, Janusz Mielnicki z klasy drugiej budowlanej oraz Agnieszka Banul z pierwszej weterynaryjnej zostali zaproszeni na prezentacje finałowe do Warszawy.

W trakcie pracy nad projektem grupa zainteresowała się konstrukcją mostu Madalińskiego w Ostrołęce. Przeprawa przez rzekę Narew  jest obiektem czteroprzęsłowym, którego łuk przęsła nurtowego  ma 110  metrów rozpiętości.. Wyróżnia ją brak podpór usytuowanych w wodzie.  Do stalowego łuku dużej wysokości podwieszono za pośrednictwem 10 par stalowych lin pomost pełniący dodatkowo rolę ściągu.  Przęsło wykonane zostało na brzegu rzeki, a następnie podniesione i nasunięte, przy wykorzystaniu barki, na filary żelbetowe. Jest to jedyna budowla tego typu w Polsce.

 Młodzież szkolna dotarła do źródła -  firmy BETONSTAL i uzyskała szczegółowe informacje na temat historii budowy mostu. Największym, jak się okazało,  wyzwaniem było przerzucenie gotowego mostu na drugi brzeg. Stalowy tor, powleczony warstwą teflonu, ułatwiał konstrukcji przesuwanie się w kierunku drugiego brzegu. Z jednej strony pchały go, a z drugiej ciągnęły specjalne wyciągi. Od dołu podtrzymywała most specjalna jednostka pływająca. 

Ostrołęcki most ma swojego bliźniaka w Hiszpanii. Inspiracją dla mostu Madalińskiego był  most  Barqueta  przez rzekę Gwadalkiwir  w Sewilli. I w tym przypadku zasadnicza konstrukcja została wykonana na brzegu, lecz następnie obrócona za pomocą pontonów o 90 stopni i osadzona na podporach na drugim brzegu.

Uczniowie przyjrzeli się obydwu konstrukcjom i postanowili zbudować własny most. Prace trwały około miesiąca. Obejmowały studiowanie dokumentacji, projekt makiety wykonany w programie komputerowym do rysowania AutoCAD, a następnie realizację przedsięwzięcia. Zespołowa praca sprzyjała rozwojowi kompetencji społecznych młodzieży. Udział w zadaniu uświadomił młodym ludziom jak ważna jest inspiracja i wymiana myśli technicznej oraz współpraca. Inżynieria nie ma granic, liczy się współpraca pomiędzy ludźmi i rozwój.

FOTO RELACJA

WSCHODNI KONGRES BUDOWNICTWA BIAŁYSTOK 2018
bezpieczeństwo pożarowe * rewitalizacja * budownictwo przemysłowe

Dnia 24 października przyszli budowlańcy z klasy drugiej wzięli udział w corocznej konferencji z trzema wiodącymi panelami tematycznymi:

· rewitalizacja i adaptacja budynków i terenów do współczesnych funkcji;

· bezpieczeństwo pożarowe – sygnalizacja, oddymianie, ewakuacja, bezpieczeństwo konstrukcji ze względu na funkcje użytkowe i typ obiektu budowlanego;

· budownictwo przemysłowe - hale, magazyny, centra logistyczne i zakłady produkcyjne.

Wydarzenie miało miejsce w Hotelu ibis Styles Białystok.

Prelegent st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wilamowski z KM PSP Białystok, rzeczoznawca ds zab. ppoż. zapoznał młodzież z zasadami przygotowania obiektu budowlanego do prowadzenia akcji ratowniczej ze szczególnym uwzględnieniem planowania dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Omówił również najczęstsze przyczyny stanowisk negatywnych w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Kongresowi towarzyszyły wystawy nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa oraz szereg pokazów i testów funkcjonowania systemów. Organizatorzy zapewnili komplet materiałów szkoleniowych, możliwość porad i konsultacji w specjalnej strefie eksperta, a także poczęstunek, miłą atmosferę i czas na rozmowy kuluarowe.

Uczestnictwo w kongresie zostało potwierdzone imiennym certyfikatem.

FOTO RELACJA

Uczniowie klasy 4B ZSZ Nr 2 wzięli udział w profesjonalnym szkoleniu dla wykonawców, które miało miejsce 4 października w Ostrołęce w siedzibie zakładu YTONG. Młodzież poznała teoretyczne i praktyczne aspekty murowania w systemie Ytong, Silka i Multipor. Zajęcia praktyczne prowadzone były przez specjalistę Xella Polska. Nasi uczniowie mieli również okazję przyjrzeć się linii technologicznej i poznać cały proces produkcji bloczków z betonu komórkowego – od łączenia surowców do foliowania palet. Zaopatrzeni w kaski, kamizelki, ochraniacze na obuwie i bezprzewodowe słuchawki zwiedzili zakład, który jest najnowocześniejszy w Europie. Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Dziękujemy pracownikom fabryki YTONG za życzliwe przyjęcie i wsparcie edukacji budowlanej młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

FOTO RELACJA

Uczniowie  klasy 3B, w ramach przedmiotu bezpieczeństwo pożarowe,  uczestniczyli w zajęciach terenowych z udziałem wozu strażackiego i nowoczesnego sprzętu.  Młodzież mogła zapoznać się z działaniem narzędzi i spróbować swoich sił przy ich użyciu.  

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu działań ratowniczych w trakcie wypadków komunikacyjnych, podczas których zachodzi konieczność użycia hydraulicznych narzędzi do rozcinania samochodu.

Ćwiczenia rozpoczęły się  od teoretycznego wprowadzenia dotyczącego zasad zabezpieczenia miejsca zdarzenia na drodze, oceny stanu osób poszkodowanych znajdujących się w rozbitym samochodzie oraz zasad bezpiecznego, a zarazem skutecznego posługiwania się hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi. Następnie przystąpiono do wykonywania zaplanowanych ćwiczeń praktycznych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie technik prowadzenia działań ratowniczych w obrębie uszkodzonych pojazdów z uwzględnieniem technik cięcia oraz odginania konstrukcji pojazdów biorących udział w wypadku komunikacyjnym. Należy podkreślić, że cięcie samochodu nożycami o masie przekraczającej 20 kg nie stanowiło żadnego problemu dla naszych pań.

 Szkolenie odbywało się pod czujnym okiem specjalistów: strażaków z ostrołęckiej komendy. 

FOTO RELACJA
  

Dnia 14 czerwca 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyło się szkolenie zorganizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nt. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – od uzgadniania dokumentacji projektowej do stanowiska Państwowej Straży Pożarnej.

Uczniowie klasy pierwszej poznali podstawowe pojęcia i definicje, akty prawne regulujące proces inwestycyjny w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prelegent mgr inż. Piotr Głowala, rzeczoznawca ppoż., scharakteryzował urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie budowlanym. Omówił również czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej w trybie art. 56  ustawy Prawo budowlane :  zgłoszenie, wymagane dokumenty,  zakres kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy PSP, czynności prowadzone w trakcie kontroli, zakres prób i sprawdzeń, protokół z kontroli.

MOIIB oraz NOT Ostrołęka wspierają naszą  młodzież w nabywaniu kompetencji zawodowych - uczniowie korzystają ze szkoleń nieodpłatnie i uzyskują certyfikaty.

 

 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Dnia 30 maja 2018 roku, przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka połączona z upamiętnieniem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody rozpoczęto od złożenia meldunku Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, po którym wciągnięto na maszt flagę narodową i odegrano hymn państwowy. Zaproszeni goście kierowali do strażaków słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe. Nasi strażacy otrzymali również dwa nowe pojazdy: ratowniczo – gaśniczy i ratownictwa technicznego.

W święcie wzięli udział uczniowie klasy I i II budowlanej. Współpraca z cieszącymi się autorytetem służbami pożarniczymi wspiera prowadzony w szkole proces wychowawczy.  Młodzież może czerpać wzorce z ludzi o ogromnym zaufaniu społecznym i odwadze, którzy na co dzień ratują ludzkie życie.

Na zakończenie uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce st. bryg. Jarosław Wilga przekazał strażakom serdeczne podziękowania za codzienną profesjonalną służbę oraz pogratulował odznaczeń i awansów.