17 maja 2018r. uczniowie klasy 2B: Patrycja Bachmura, Jonatan Czugaj i Jan Trzciński wraz z opiekunami p. Iwoną Kwiatkowską i p. Danielą Florczak zostali zaproszeni do udziału

w konkursie "Muruj z PREFBETEM" .Zawody organizuje Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Współorganizatorem i sponsorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Budowlane "PREFBET" w Śniadowie.

     W tegorocznej edycji wzięło udział siedem szkół z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego.

     Celem konkursu jest pokazanie umiejętności murowania bloczkami gazobetonowymi  

w technologii tradycyjnej. Zawody przeprowadzono w  części teoretycznej i praktycznej. Etap pierwszy polegał na wykonaniu trzech warstw muru z bloczków gazobetonowych zgodnie

 z rysunkiem i sztuką budowlaną, natomiast w drugim etapie uczniowie rozwiązywali test wiedzy, sprawdzający umiejętności budowlane uczniów i znajomość produktu. Zawodnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę PREFBET.

    Takie działania  umacniają współpracę ze szkołami oraz integrują uczniów kształcących się w zawodzie budowlanym . Promują także szkolnictwo zawodowe w regionie, a jednocześnie  są okazją do wymiany doświadczeń, drogą do większych możliwości późniejszej pracy i kariery zawodowej.

FOTO RELACJA

Uczymy się od najlepszych!

 Uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik budownictwa – bezpieczeństwo pożarowe odwiedzili ostrołęcki zakład betonu komórkowego YTONG należący do Xella Polska. Firma jest liderem energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, producentem markowych wyrobów z betonu komórkowego Ytong, bloków wapienno-piaskowych Silka oraz mineralnych płyt izolacyjnych Multipor. System Ytong Silka Multipor pozwala wybudować ciepły i energooszczędny dom od piwnicy aż po dach.

Fabryka YTONG w Ostrołęce z sukcesem pełni także funkcję centrum praktycznej i teoretycznej edukacji budowlanej w ramach programu Akademia Murowania SILKA YTONG.

Przyszli budowlańcy poznali nowoczesną linię produkcyjną oraz laboratorium, w którym dokładnie sprawdza się właściwości bloczków YTONG. Przekonali się, że produkcja w fabryce YTONG w Ostrołęce odbywa się bezodpadowo, a więc z troską o środowisko naturalne. Dzięki tym aspektom ostrołęckie bloczki YTONG są cenione nie tylko w Polsce, ale również za granicą.  

Młodzież dowiedziała się, że zanim powstaną bloczki z betonu komórkowego, to należy wymieszać naturalne surowce, takie jak: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Pasta aluminiowa, środek porotwórczy,  spulchnia masę  umożliwiając powstawanie małych porów. Proces technologiczny jest staranie dopracowany, a sterowany komputerowo system dozowania składników pozwala wyprodukować jednorodny materiał o bardzo dobrych i stałych parametrach. Najważniejszymi cechami betonu komórkowego są: wytrzymałość i izolacyjność termiczna, którą gwarantują miliony małych porów. W przekroju bloczek betonu wygląda jak pumeks. Dzięki temu budynki mają optymalny mikroklimat, a komfort przebywania w  pomieszczeniach jest wyższy. Dodatkowo materiał ten jest bardzo wytrzymały i pozwala na wznoszenie ścian konstrukcyjnych budynków nawet do 3-4 kondygnacji.

Dziękujemy kierownictwu zakładu YTONG w Ostrołęce  za życzliwe przyjęcie i wsparcie edukacji budowlanej naszej młodzieży.

FOTO RELACJA

Dnia 19 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Nr 5 w Białymstoku odbyła się V już edycja konkursu „Nowoczesne budownictwo wokół nas”. Wzięli  w nim udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach budowlanych z województwa podlaskiego i mazowieckiego, którzy rywalizowali w trzech konkurencjach budowlanych. Podczas konkursu uczniowie mogli dzielić się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zaś nauczyciele metodami i formami nauczania. Nasi uczniowie z klasy IIB zmagali się z zadaniami z zakresu technologii systemów suchej zabudowy, technologii robót malarsko-tapeciarskich i technologii robót posadzkarsko – okładzinowych.

Miejsce na podium zdobyli: Patrycja Bachmura, Cezary Ziarkiewicz, a tuż za znalazł się Filip Domalewski.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom.

FOTO RELACJA

Takim tematem zainteresowali się 17 kwietnia 2018 r. budowlańcy z klasy trzeciej. Spotkanie  zorganizowała  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oddział w Ostrołęce.

Poruszane były ważne zagadnienia i zmiany na przekroju lat w zawodzie budowlanym. Zwrócono między innymi uwagę na  powierzenie prac projektowych inżynierowi na podstawie umowy cywilnoprawnej - podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające inżyniera w obrocie prawnym,  ustanowienie nadzoru, ustanowienie kierownika budowy , zasady uprawnień, stosunek pracy a wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i.t.p. Nie zabrakło historii, przykładów z życia i trudnych spraw do rozwiązania. Młodym ludziom, przyszłym inżynierom uświadomiono, że satysfakcję z budowania mają wszyscy od strażnika, który pilnuje placu budowy, przez robotnika, który wykonywał określone prace, majstra, po kierownika budowy, dyrektora i właściciela firmy – każdy z nich mówi: ja pilnowałem tej budowy, ja to budowałem, bo każdy na swój sposób wziął udział w całym przedsięwzięciu. I na tym polega magia pracy w budownictwie…

23 marca 2018 r. uczniowie klas 1B i 2B uczestniczyli w szkoleniu z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Spotkanie odbyło się w ramach  zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Poprowadzili je wieloletni pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa, specjaliści z tematyki objętej szkoleniem. Przyszli budowlańcy, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, w swojej działalności  zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Formuła szkolenia obejmowała część teoretyczną, warsztatową oraz praktyczną, w której uczestnicy wykonywali ćwiczenia w podziale na grupy. Zajęcia podzielono na  bloki tematyczne, w których omówione zostały aspekty prawne i techniczne, zagrożenia związane z pracami wykonywanymi w styczności z azbestem oraz wzorce prawidłowego postępowania.

Dodatkową korzyścią jest uzyskanie przez uczniów zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

FOTO RELACJA

W dniu 13 marca 2018  roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce odbyły się eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę reprezentował Piotr Tobojka z klasy II B.  Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała test pisemny, druga  polegała na udzieleniu odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw pytań. 

Piotr zajął II miejsce. Gratulujemy rozległej wiedzy z zakresu pożarnictwa!

FOTO RELACJA

 

Dnia 3 marca 2018 roku w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku odbyły się zawody okręgowe XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Julia Chojnowska, Klaudia Kowal i Piotr Rudnicki z klasy 3 B. Młodzież rozwiązywała zadania opracowane przez Radę Naukową Komitetu Głównego OWiUB.  

Program olimpiady:

  • uroczyste rozpoczęcie;
  • rozwiązywanie testu – część A (120 minut - zadania  teoretyczne);
  • spotkanie nauczycieli z przedstawicielami i producentami materiałów budowlanych oraz pracownikami Politechniki Białostockiej;
  • rozwiązywanie testu – część B (120 minut - zadania  problemowe i praktyczne).

FOTO RELACJA

            Uczniowie klasy 3B mieli okazję nabyć nowe wiadomości podczas szkolenia organizowanego przez zaprzyjaźnioną Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Zagadnienia dotyczyły przetargów na roboty budowlane oraz ustawy z tym związanej. Prowadzący mgr inż. Wiesław Jankowski w bardzo ciekawy sposób przedstawił proces związany z przebiegiem procedur przetargowych. Młodzież mogła wysłuchać realnych przykładów, z życia wziętych.

Szkolenie odbyło się 22 lutego 2018r. w budynku WSAP w Ostrołęce.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Na przestrzeni ostatnich lat uczestnicy prezentują bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Jest to konkurs zupełnie inny niż wszystkie. Przygotowanie zajmuje sporo czasu, jednak daje bardzo dużo satysfakcji. Zdecydowana większość uczestników
w przyszłości zostaje strażakami.

Zmagania odbyły się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Jana Kazimierza. Wzięło w nich udział 36 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali:

Piotr Tobojka – I miejsce

Patryk Lewandowski – III miejsce

z klasy 2B pod opieką mł. bryg. Jarosława Sadłowskiego.

 Podczas prowadzenia eliminacji, dla uczestników OTWP i ich opiekunów, OSP zorganizowała pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ratownictwa wodnego. 

 Młodych adeptom pożarnictwa serdecznie gratulujemy!

FOTO RELACJA

Uczniowie  klasy 2B poszerzali swoją wiedzę na szkoleniu  PRAWO BUDOWLANE po nowelizacji.  Zagadnienia prawne oraz aspekty praktyczne przedstawił dr inż. Jerzy Dylewski. Spotkanie odbyło się 14 lutego 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

 Szkolenia branżowe, organizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wspierają naszą  młodzież w nabywaniu kompetencji zawodowych oraz  przyczyniają się do identyfikacji z grupą zawodową.