W naszej szkole, po raz kolejny, realizowaliśmy projekt „Otwarta Firma – Biznes przy tablicy” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość. W szkołach średnich polega on na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielem lokalnego biznesu na jeden z następujących tematów:
- własna firma
- pracownik i pracodawca
- konsument
- finanse
- marketing firmy
- etyczny biznes.

Współpraca z przedsiębiorcami ma duże znaczenie w realizacji jednego z głównych zadań szkoły, jakim jest pomoc uczniom w planowaniu przyszłości edukacyjnej i zawodowej oraz przygotowaniu do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.Praktycy biznesu umożliwiają poznanie lokalnego rynku pracy, opisują specyfikę danego zawodu, budują pozytywne relacje pracodawca - potencjalny pracownik, odpowiadają na pytania młodzieży. To pozwala uczniom na dokładniejsze wyobrażenie o wybranym zawodzie, ocenę swoich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a przez to na lepsze przygotowanie się do aktywności zawodowej. 
W tym roku zaproszenie na spotkanie z młodzieżą przyjął Pan Wiesław Brzozowy, właściciel Agencji Reklamy „Hexan” w Ostrołęce oraz Szkoły Języków Obcych „Alma Mater” w Ostrołęce. W spotkaniu, które odbyło się 21 listopada 2019 r., uczestniczyły wszystkie klasy reklamy. Dziękujemy za poświęcony czas i przekazanie praktycznych informacji o specyfice pracy w agencji reklamowej.

FOTO RELACJA