Przyłączyliśmy się jako szkoła do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który przypada 20 listopada. Była to okazja do przypomnienia, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy.

Tego dnia przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych: Konwencji o prawach dziecka. Strażnikiem konwencji jest UNICEF, którego symbolem jest kolor niebieski. Ten kolor wyraża zaangażowanie w obronę praw najmłodszych i jest symbolem Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W akcję zaangażowane były ostrołęckie szkoły. Do Prezydenta Miasta Ostrołęki Łukasza Kulika wpłynął wyjątkowy apel od uczniów klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 4, w którym zwracają uwagę, że prawa dziecka nie wszędzie są respektowane. W przepięknych słowach skierowali też prośbę w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka:

"Zachęcamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie, która może okazać się pomocną dłonią dla wielu dzieci, które z różnych powodów cierpią przez naruszenie ich praw. Proszę o zaangażowanie się nawet przez mały, spontaniczny krok - ubranie się tego dnia na niebiesko, bo właśnie ten kolor został uznany za symbol tego święta."

Przypominamy też, że najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to:
- prawo do życia i tożsamości,
- prawo do wychowania w rodzinie,
- prawo do wyrażania własnych poglądów,
- prawo do prywatności,
- prawo do odpoczynku,
- prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
- prawo do godziwych warunków socjalnych,
- prawo do edukacji,
- prawo do informacji,
- prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym,
- prawo do ochrony w procesie karnym,
- prawo do znajomości swoich praw.

Na znak zaangażowania społeczności ZSZ Nr 2 w Ostrołęce, uczniowie i nauczyciele mieli przypięte w widocznym miejscu wstążeczki w kolorze niebieskim.