Finał akcji odbył się w dniu 28.11.2019 r. Na I piętrze budynku szkoły przygotowano stoisko informacyjne z ulotkami oraz tematyczne gazetki szkolne. Wyeksponowane zostały hasła konkursowe – spośród tych haseł komisja konkursowa wyodrębniła trzy najlepsze promujące zdrowy tryb życia. Zwycięskie klasy zostały nagrodzone koszem owoców. Poza tym zainteresowani mogli wykonać anonimowe testy określające stopień uzależnienia od nikotyny oraz mierzące stopień motywacji do rzucenia palenia, a także wziąć udział w quizie wiedzy na temat problemu nikotynizmu. Podczas trwania finału akcji wyznaczeni uczniowie rozdawali tzw. „zielone płuca” - etykietki przypinane na odzież, a także jabłka symbolizujące zdrowy tryb życia. Chętni uczniowie mieli możliwość wypisania swoich marzeń, które by zrealizowali za kwotę ok. 5 tysięcy złotych, jaką średnio palacz spala w ciągu roku.

         Szkolną akcję profilaktyczną „Wspólnie zgaśmy papierosa” wsparli: ratownicy
 z Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, funkcjonariusz policji KMP w Ostrołęce pani Aneta Waracka, terapeuci uzależnień z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku oraz
z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku, Samorząd Uczniowski ZSZ Nr 2
w Ostrołęce, pedagodzy szkolni i doradca zawodowy.

Inicjatorami i organizatorami szkolnej akcji „Wspólnie zgaśmy papierosa” są pedagodzy szkolni.

 Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie akcji serdecznie dziękujemy!!!

FOTO RELACJA