W naszej szkole od marca 2018 roku trwa szkolna akcja profilaktyczna „Bez fazy bezpieczniej”, której celem jest kształtowanie  bezpiecznych postaw wśród młodzieży, rodziców
 i nauczycieli w zakresie podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, a także upowszechnienia zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się we wszystkich aspektach życia człowieka.

W ramach tej akcji przeprowadzone zostały w dniu 16.04.2018 roku działania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Nie piję, nie palę, nie biorę…….”.

Głównym celem podjętych działań było zwrócenie uwagi młodych ludzi na szkodliwy wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy na zdrowie, a także życie własne i innych ludzi oraz ich wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Szczególnie cenne
i ciekawe było spotkanie z panem Adamem Żebrowskim- instruktorem nauki jazdy i panią Anetą Waracką- sierż. szt. Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy mówili o wpływie alkoholu i innych środków psychoaktywnych  na organizm kierowcy, wskazali na zagrożenia i konsekwencje prawne wynikające z prowadzenia pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu.

Ponadto Samorząd Uczniowski przygotował  konkursy profilaktyczne, w których uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat alkoholu i narkotyków, zaś szkolna drużyna sanitarna pod kierunkiem pielęgniarki szkolnej Doroty Koziatek udzielała instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach przedsięwzięcia  pod czujnym okiem funkcjonariuszy policji:  mł. asp. Tomasza Warackiego i mł. asp. Łukasza Bednarczyka można było skorzystać z symulatora jazdy oraz przejść slalomem w alkogoglach i narkogoglach.

Zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach akcji, które będą dotyczyć bezpieczeństwa nad wodą, bezpiecznych wyjazdów za granicę oraz bezpieczeństwa w sieci
z uwzględnieniem savoir vivre w kontaktach międzyludzkich.

Akcję przygotowali  pedagodzy szkolni  we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Wszystkim zaangażowanym w jej organizację serdecznie dziękujemy.

FOTO RELACJA

  W dniu 9.02.2018 roku uczennice klasy drugiej technikum usług  fryzjerskich i klasy pierwszej technikum informatycznego spotkały się z uczniami świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu  wspólnie z wychowawcami świetlicy poprowadziły spotkanie nt. „Dzieci  w sieci”- starsi o bezpiecznym Internecie.  Podczas spotkania zachęcano dzieci do bezpiecznego, kulturalnego i pożytecznego korzystania z Internetu. Wskazano na konieczność wystrzegania się Sieciuchów, symbolizujących różne aspekty internetowego zła oraz  zapoznano dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

Spotkanie odbyło się w ramach działań wolontaryjnych Samorządu Uczniowskiego. 
Opiekunem uczniów była pani Renata Sawicka.

FOTO RELACJA

Szkolna akcja profilaktyczna „Wspólnie zgaśmy papierosa” w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 miała na celu ukształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania właściwych decyzji związanych z nikotynizmem oraz ich zaangażowanie w zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Działania w ramach akcji były prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarkę szkolną od października do 17 listopada. W ramach tych działań przeprowadzono lekcje wychowawcze poruszające tematykę nikotynizmu, udzielono indywidualnych porad w zakresie rzucania palenia, ogłoszono konkurs plastyczny.

Młodzież naszej szkoły spotkała się także z onkolog – panią Katarzyną Dziak, która opowiedziała o skutkach zdrowotnych wynikających z używania tytoniu, dyskutowano na temat szkodliwości używania e-papierosów. Odbyło się także spotkanie z funkcjonariuszem Policji p. Krzysztofem  Kolatorem nt. Uzależnień- konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych stosowania alkoholu, dopalaczy i innych środków zmieniających świadomość.

Czytaj więcej: „Wspólnie zgaśmy papierosa” w roku szkolnym 2017/2018

   W dniach od 9.10.2017 do 13.10.2017 roku w naszej szkole odbyła się szkolna akcja profilaktyczna pod hasłem „Krok po zdrowie, wszystko zaczyna się w głowie.” Głównym celem akcji było promowanie zdrowego stylu życia i jego wpływu na zdrowie psychiczne wśród uczniów.
   Działania w ramach akcji były prowadzone przez pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, nauczycieli biblioteki szkolnej, doradcę zawodowego, pielęgniarkę szkolną, wychowawców internatu i wychowawców świetlicy szkolnej. W szkolną akcję włączył się także Samorząd Uczniowski.
   W ramach akcji przygotowano wystawę cytatów prozdrowotnych z wykazem pozycji książkowych oraz koszem pozytywnych myśli. Podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi uczniowie mogli porozmawiać o stresie i zarządzaniu nim, o depresji i sposobach radzenia sobie z zaburzeniami nastroju. W trakcie spotkania z panią dietetyk społeczność uczniowska mogła poznać zasady racjonalnego odżywiania się i ich wpływ na układ nerwowy.
   Społeczność internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce maszerowała po zdrowie, promując i kontynuując Nordic Walking, rozegrano towarzyski turniej piłki siatkowej, odbyły się pogadanki z młodzieżą nt. „Zazdrość i rywalizacja wśród rówieśników.” Realizowano tematykę akcji na godzinach wychowawczych, odbyły się lekcje wychowania fizycznego pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i aktywny udział w akcji.

FOTO RELACJA

  

    Dnia 28.09.2017r. w świetlicy szkolnej odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. W wyborach startowało 16 kandydatów z poszczególnych klas.
   Na 426 uprawnionych do głosowania uczniów udział w wyborach wzięło 307. Frekwencja wyborcza wyniosła 72.06%.

 

 


  W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:
Julia Grabowska – przewodnicząca
Patryk Tomczak- zastępca przewodniczącego
Tecner Iga- Rzecznik Praw Ucznia
Wiktoria Dobrowolska – sekcja medialna
Andrzej Kaczmarczyk- sekcja medialna
Boguniecka Klaudia- sekcja medialna
Grabowska Paulina- sekcja wolontariatu
Łabuńska Natalia- sekcja wolontariatu


   Serdecznie gratulujemy, życzymy wielu pomysłów i zapału do realizacji wszystkich zadań. Przypominamy również, że w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły i mogą oni zgłaszać swoje propozycje działań.

FOTO RELACJA

Ogłoszenie !!!

Dnia 05.10.2017 (czwartek) na długiej przerwie
o godzinie 10.35 na świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie
członków nowo wybranego Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Obecność obowiązkowa!!!

 

Dnia 28 września 2017 roku odbędą się wybory do
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
w godzinach od 8.55 do 11.35 w świetlicy szkolnej.

(Regulamin do wyborów)

  

   Samorząd Uczniowski przygotował apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Podczas spotkania mieliśmy okazję dowiedzieć się, która klasa w szkole jest najlepsza pod względem nauki, a która pod względem frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Wielu uczniów zostało wyróżnionych za udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dyplomy i upominki wręczał dyrektor szkoły – pan Grzegorz Żebrowski.

 

Wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym życzymy zapału do pracy.

Samorząd Uczniowski

FOTO RELACJA

   Dnia 28 listopada 2016 roku zorganizowano w bibliotece szkolnej warsztaty z filcowania. Filcowanie jest techniką, która pozwala uwolnić fantazję. Nie wymaga znajomości skomplikowanych ściegów. Przedmioty wytworzone z filcu, to małe dzieła sztuki – nigdy nie powstaną identyczne korale lub broszka. Są nie tylko pięknym ale i ekologicznym dodatkiem do garderoby. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że filc z naturalnej wełny pochłania szkodliwe substancje jakie wytwarzają sprzęty elektroniczne w naszym otoczeniu.
   Uczniowie poznali technikę filcowania "na mokro" polegającą na wykorzystaniu wełny czesankowej, wody i mydła. Podczas zajęć uczestnicy wykonali kule, dredy i liście ostrokrzewu , mogące stanowić ciekawy element dekoracji świątecznej lub własnej biżuterii.
   Uczniowie nie tylko szybko i sprawnie opanowali zasady "kręcenia" filcowych kuleczek, lecz również miło i ciekawie spędzili popołudniowy czas w szkole.

Organizatorzy: Pedagodzy szkolni: p. Monika Brzozowska, p. Renata Sawicka,
Samorząd Uczniowski i Biblioteka Szkolna.

FOTO RELACJA