Technik informatyk – profil wojskowy

1. Czym zajmuje się technik informatyk?
Zadania zawodowe obejmują szeroki zakres zagadnień z różnych obszarów branży informatycznej.

 • opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne,
 • przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy,
 • obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne,
 • administruje bazami danych i systemami   przetwarzania   informacji,
 • dobiera   konfigurację sprzętu   i   oprogramowania komputerowego,
 • obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

3. Umiejętności, jakie nabierzesz w trakcie nauki:

Zadania zawodowe obejmują szeroki zakres zagadnień z różnych obszarów branży informatycznej:

 • montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • naprawa i diagnostyka usterek sprzętu komputerowego,
 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowanie baz danych i administrowanie bazami,
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych, serwerów, routerów,
 • tworzenie i administrowanie stronami WWW,
 • tworzenie desktopowych, webowych oraz mobilnych aplikacji internetowych,
 • administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku,
 • projektowanie grafiki komputerowej.

 4. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

 • w serwisach i sklepach komputerowych,
 • w firmach administrujących sieci komputerowe,
 • w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • w firmach zarządzających serwerami oraz bazami danych,
 • w firmach projektujących efektywne serwisy internetowe,
 • w działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

5. Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Praktyczne umiejętności przygotowujące do przyszłego zawodu uczniowie zdobywają na zajęciach w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej.


Profil Wojskowy
Przygotowanie wojskowe obejmuje treści, uwzględniające, m.in.:

 • zajęcia poligonowe, 
 • wyjazdy do jednostek wojskowych, 
 • ćwiczenia terenowe, 
 • musztra wojskowa, 
 • regulaminy wojskowe, 
 • terenoznawstwo, 
 • rajdy ekstremalne, 
 • biegi przełajowe, 
 • działania na sprzęcie wojskowym, 
 • zajęcia strzeleckie. 

Szkoła zapewnia uczniowi:

 • zajęcia prowadzone przez pracowników wojska, 
 • dodatkowe zajęcia sportowe (techniki samoobrony) w ramach godzin lekcyjnych, 
 • zajęcia na strzelnicy sportowej, 
 • zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 • wyjazdy na obozy letnie obozy szkoleniowe, 
 • umundurowanie.

Szkoła współpracuje z:

 • Ministerstwem Obrony Narodowej, szczególnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON,
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,
 • Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce, 
 • Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim,
 • Miejską Komendą Policji w Ostrołęce.

Zwiększona ilość godzin z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, język angielski

Klasa o profilu wojskowym umożliwia:

 • przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych, 
 • kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych, 
 • wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej