TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

Technik informatyk – profil wojskowy

1. Czym zajmuje się technik informatyk?
Zadania zawodowe obejmują szeroki zakres zagadnień z różnych obszarów branży informatycznej.

 • opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne,
 • przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy,
 • obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne,
 • administruje bazami danych i systemami   przetwarzania   informacji,
 • dobiera   konfigurację sprzętu   i   oprogramowania komputerowego,
 • obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

3. Umiejętności, jakie nabierzesz w trakcie nauki:

Zadania zawodowe obejmują szeroki zakres zagadnień z różnych obszarów branży informatycznej:

 • montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • naprawa i diagnostyka usterek sprzętu komputerowego,
 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowanie baz danych i administrowanie bazami,
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych, serwerów, routerów,
 • tworzenie i administrowanie stronami WWW,
 • tworzenie desktopowych, webowych oraz mobilnych aplikacji internetowych,
 • administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku,
 • projektowanie grafiki komputerowej.

 4. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

 • w serwisach i sklepach komputerowych,
 • w firmach administrujących sieci komputerowe,
 • w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • w firmach zarządzających serwerami oraz bazami danych,
 • w firmach projektujących efektywne serwisy internetowe,
 • w działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

5. Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Praktyczne umiejętności przygotowujące do przyszłego zawodu uczniowie zdobywają na zajęciach w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej.


Profil Wojskowy
Przygotowanie wojskowe obejmuje treści, uwzględniające, m.in.:

 • zajęcia poligonowe, 
 • wyjazdy do jednostek wojskowych, 
 • ćwiczenia terenowe, 
 • musztra wojskowa, 
 • regulaminy wojskowe, 
 • terenoznawstwo, 
 • rajdy ekstremalne, 
 • biegi przełajowe, 
 • działania na sprzęcie wojskowym, 
 • zajęcia strzeleckie. 

Szkoła zapewnia uczniowi:

 • zajęcia prowadzone przez pracowników wojska, 
 • dodatkowe zajęcia sportowe (techniki samoobrony) w ramach godzin lekcyjnych, 
 • zajęcia na strzelnicy sportowej, 
 • zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 • wyjazdy na obozy letnie obozy szkoleniowe, 
 • umundurowanie.

Szkoła współpracuje z:

 • Ministerstwem Obrony Narodowej, szczególnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON,
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,
 • Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce, 
 • Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim,
 • Miejską Komendą Policji w Ostrołęce.

Zwiększona ilość godzin z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, język angielski

Klasa o profilu wojskowym umożliwia:

 • przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych, 
 • kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych, 
 • wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej