DSC 0077

Dnia 15 maja 2014 r. odbyła się VII edycja konkursu budowlanego „Buduj z PREFBETEM Śniadowo”. Organizatorami konkursu był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży oraz Przedsiębiorstwo PREFBET Śniadowo. W konkursie uczestniczyli najlepsi uczniowie z ZSTiO Nr 4, ZSZ Nr 2 w Ostrołęce , Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz ZSZ W Białymstoku. Turniej składał się z dwóch części: części teoretycznej i praktycznej.

Uczniowie rozwiązywali testy dotyczące betonu komórkowego ora

z sposobów wykonania elementów z tego materiału, a także asortymentu i technologii produkcji zakładu PREFBET. W części praktycznej konkursu (finale) wystąpiło pięciu uczniów, na przygotowanych stanowiskach . Mieli do wykonania fragment muru zgodnie z technologią i przygotowaną dokumentacją. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody ufundowane przez PREFBET Śniadowo. Konkurs miał charakter integracyjny. Rywalizacja w zakresie murowania dotyczyła stosowania nowoczesnych technik z użyciem materiałów wyprodukowanych w Przedsiębiorstwie PREFBET Śniadowo. Zawodnicy poradzili sobie doskonale.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 2B:

  1. Grzegorz Dymerski
  2. Krzysztof Dawid
  3. Robert Popielarczyk.

Okazali się bezkonkurencyjni, Grzegorz Dymerski zajął I miejsce osiągając maksymalną liczbę punków, natomiast Krzysztof Dawid doskonale poradził sobie w części praktycznej. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Daniela Florczak i Iwona Kwiatkowska

DSC 0084 DSC 0062

DSC 0536

Dnia 28 marca 2014r. uczniowie klasy 2B – Krzysztof Dawid i Grzegorz Dymerski wzięli udział w finale Międzyszkolnego Turnieju Budowlanego „ Nowoczesne budownictwo wokół nas” organizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty . Konkurs odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Uczniowie wykazali się umiejętnościami praktycznymi w trzech konkurencjach: technologia robót malarskich, posadzkarskich oraz systemów suchej zabudowy. Przez dwie godziny wykonywali przygotowane przez komisję zadania.

Rywalizacja była ogromna, ale uczniowie naszej szkoły poradzili sobie doskonale. Krzysztof Dawid zajął III miejsce, otrzymał puchar i dyplom w konkurencji – technologia robót posadzkarskich, natomiast Grzegorz Dymerski został wyróżniony w tej samej kwalifikacji. Serdeczne podziękowania za podjęcie inicjatywy i realizację działań popularyzujących wiedzę oraz umiejętności budowlane otrzymały również nauczycielki Beata Jezierska i Iwona Kwiatkowska. Miłym akcentem był dyplom- podziękowanie przekazane Dyrekcji naszej szkoły. Turniej to element większego projektu pt. "Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość". Miał pokazać korzyści wynikające z nauki zawodu w branży budowlanej.

Gratulujemy

 

W Zespole Szkół Geodezyjno – Budowlanych w Białymstoku 8 marca 2014 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Olimpiada organizowana jest przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym założeniem OWiUB jest promowanie zawodu budowniczego oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych wśród młodzieży.  Uczniowie uczestniczący w olimpiadzie muszą wykazać się nie tylko ponadprzeciętną wiedzą z zakresu budownictwa, ale też z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka i chemia.

W zawodach brała udział młodzież z województw podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego. Naszą szkołę w reprezentowali uczniowie klasy 4B: Konrad Lis, Piotr Śniedka i Grzegorz Święcicki.

Zapaszamy do galerii

Olimpiada-logoGrzegorz Święcicki – uczeń klasy czwartej technikum budowlanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce został finalistą II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach na temat : „Oszczędzam – Inwestuję”. Olimpiada odbyła się w Gnieźnie w dniach 14-16.03.2014r. W murach Uniwersytetu Adama Mickiewicza 100 uczniów z 60 szkół z całej Polski rywalizowało o jak najlepsze wyniki. Laureaci oraz finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik administracji, technik rachunkowości. Jest to równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej najwyższego wyniku. Laureaci oraz finaliści Olimpiady przy ubieganiu się na studia wyższe posiadają uprawnienia określone w uchwałach senatów poszczególnych uczelni zgodnie z przepisami ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym.

Gratulujemy !

Obraz 025

 

Dnia 6 marca 2014 r. odbyły się eliminacje szkolne turnieju zawodowego „ Nowoczesne budownictwo wokół nas” w trzech konkurencjach:

• Technologia systemów suchej zabudowy
• Technologia robót malarskich
• Technologia robót posadzkarskich
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 2B i 3B:
1. Jakub Grabowski
2. Kacper Bielacki
3. Karol Brzeziak
4. Krzysztof Dawid
5. Grzegorz Dymerski
6. Paweł Dzięgielewski
7. Artur Mańkus
8. Maciej Piersa
9. Robert Popielarczyk
10. Marcin Rolka
11. Mateusz Wiśniewski
12. Krzysztof Ziemek
13. Paulina Domurad

Młodzież rozwiązywała testy składające się z 50 pytań. Celem konkursu było podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej oraz zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi wykonywania robót .
Nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwał Komitet Szkolny w składzie:
- przewodniczący: w-ce dyrektor Agnieszka Murach
- członkowie: Iwona Kwiatkowska, Beata Jezierska, Agata Chrzanowska

dsc09326dsc09328dsc09329