W dniu 25.052023r. uczniowie klas mechanicznych o profilu wojskowym na zaproszenie SKN Transportu Spedycji i Logistyki reprezentowanym przez prof. SGH dr. hab Paweł Lesiak uczestniczyli w Targach Pracy w Branży TSL. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kwalifikacje są wymagane do pracy w branży Transportowej specyfice i warunkach zatrudnienia.

Następnie dzięki uprzejmości naszej absolwentki studiującej w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Logistycznym zwiedzili teren Akademii oraz dowiedzieli się o warunkach przyjęcia na studia późniejszym funkcjonowaniu  w  Akademii.

FOTO RELACJA

FOTO RELACJA

 

VENI VIDI VICI - PRZYBYŁEM, ZOBACZYŁEM, ZWYCIĘŻYŁEM

II Rajd Kadeta

 W dniu 09.06.2022 r. uczniowie wszystkich klas wojskowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce uczestniczyli w II RAJDZIE KADETA".

Wydarzenie to było 12 kilometrowym marszem kondycyjnym i jednocześnie sprawdzianem praktycznym dla uczniów  realizujących V edycję programu Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Rajd rozpoczął się przy Pomniku Mauzoleum Muzeum Kultury Kurpiowskiej od podniesienia flagi państwowej, odegrania hymnu państwowego i złożenie meldunku oficerowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce o gotowości do rozpoczęcia "Rajdu".

Uczniowie wszystkich klas wojskowych ZSZ 2 podczas Rajdu mieli okazję praktycznie zastosować wiedzę z „Edukacji wojskowej” w warunkach terenowych. Młodzież przeszła ścieżkami leśnymi z Przystani do Ostrołęki wykonując zadania z zakresu:

- taktyki,
- rozpoznania,
- szkolenia inżynieryjno-saperskiego,
- udzielania pierwszej pomocy,
- umiejętności strzeleckich,
- topografii,
- łączności.

Dla uczniów klas trzecich, realizujących program V edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (2021-2023) podczas marszu przeprowadzony został obowiązkowy sprawdzian praktyczny.

II Rajd Kadeta zorganizowany został we współpracy i przy pomocy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, żołnierzy 2 Ośrodka Radioelektronicznego z Przasnysza, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Rady Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

 Dziękujemy dyrektorowi Wydziału Oświaty Miasta Ostrołęki za obecność podczas inauguracji Rajdu.

FOTO RELACJA

   Dnia 8 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie z kpr. pchor. Julią Sadek- studentką Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Podczas jego trwania uczniowie dowiedzieli się o tym, że WAT kształci nie tylko na kierunkach wojskowych, ale także cywilnych. Stanowią one bardzo szeroką i bogatą ofertę edukacyjną, spełniającą oczekiwania i potrzeby przyszłych studentów. Kierunki na poszczególnych wydziałach, zarówno wojskowych, jak i cywilnych dostosowane są również do potrzeb aktualnego rynku pracy, są odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne i społeczne. Uczelnia kształci wykwalifikowaną kadrę wojskową oraz cywilną.
   Spotkanie z kpr. pchor. Julią Sadek przypomniało o jej szkolnych latach w murach naszej szkoły. Nauczyciele przywitali Julię z ogromną radością. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, co osiągnęła. Postawa Julii, jej wytrwałość powinny być dla uczniów klas wojskowych wzorem do naśladowania.
   W spotkaniu brały udział klasy wojskowe:2 Iw, 3pSw, 3gSw, 4 Sw, 4Iw.

Organizatorem spotkania była Renata Sawicka.

              

Nasza szkoła bierze udział w EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Akcja odbędzie się w dniach 10 - 25 października 2020 r. Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Dołącz do miliona organizatorów i uczestników. Inspiruj rozwój kodowania, myślenia obliczeniowego by rozwijać nowe pomysły i wprowadzać innowacje na przyszłość.

 

Szkolny koordynator akcji
Dorota Sienkiewicz