VENI VIDI VICI - PRZYBYŁEM, ZOBACZYŁEM, ZWYCIĘŻYŁEM

II Rajd Kadeta

 W dniu 09.06.2022 r. uczniowie wszystkich klas wojskowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce uczestniczyli w II RAJDZIE KADETA".

Wydarzenie to było 12 kilometrowym marszem kondycyjnym i jednocześnie sprawdzianem praktycznym dla uczniów  realizujących V edycję programu Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Rajd rozpoczął się przy Pomniku Mauzoleum Muzeum Kultury Kurpiowskiej od podniesienia flagi państwowej, odegrania hymnu państwowego i złożenie meldunku oficerowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce o gotowości do rozpoczęcia "Rajdu".

Uczniowie wszystkich klas wojskowych ZSZ 2 podczas Rajdu mieli okazję praktycznie zastosować wiedzę z „Edukacji wojskowej” w warunkach terenowych. Młodzież przeszła ścieżkami leśnymi z Przystani do Ostrołęki wykonując zadania z zakresu:

- taktyki,
- rozpoznania,
- szkolenia inżynieryjno-saperskiego,
- udzielania pierwszej pomocy,
- umiejętności strzeleckich,
- topografii,
- łączności.

Dla uczniów klas trzecich, realizujących program V edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (2021-2023) podczas marszu przeprowadzony został obowiązkowy sprawdzian praktyczny.

II Rajd Kadeta zorganizowany został we współpracy i przy pomocy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, żołnierzy 2 Ośrodka Radioelektronicznego z Przasnysza, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Rady Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

 Dziękujemy dyrektorowi Wydziału Oświaty Miasta Ostrołęki za obecność podczas inauguracji Rajdu.

FOTO RELACJA

   Dnia 8 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie z kpr. pchor. Julią Sadek- studentką Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Podczas jego trwania uczniowie dowiedzieli się o tym, że WAT kształci nie tylko na kierunkach wojskowych, ale także cywilnych. Stanowią one bardzo szeroką i bogatą ofertę edukacyjną, spełniającą oczekiwania i potrzeby przyszłych studentów. Kierunki na poszczególnych wydziałach, zarówno wojskowych, jak i cywilnych dostosowane są również do potrzeb aktualnego rynku pracy, są odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne i społeczne. Uczelnia kształci wykwalifikowaną kadrę wojskową oraz cywilną.
   Spotkanie z kpr. pchor. Julią Sadek przypomniało o jej szkolnych latach w murach naszej szkoły. Nauczyciele przywitali Julię z ogromną radością. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, co osiągnęła. Postawa Julii, jej wytrwałość powinny być dla uczniów klas wojskowych wzorem do naśladowania.
   W spotkaniu brały udział klasy wojskowe:2 Iw, 3pSw, 3gSw, 4 Sw, 4Iw.

Organizatorem spotkania była Renata Sawicka.

              

Nasza szkoła bierze udział w EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Akcja odbędzie się w dniach 10 - 25 października 2020 r. Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Dołącz do miliona organizatorów i uczestników. Inspiruj rozwój kodowania, myślenia obliczeniowego by rozwijać nowe pomysły i wprowadzać innowacje na przyszłość.

 

Szkolny koordynator akcji
Dorota Sienkiewicz

WCZORAJ UŁANI, DZISIAJ KADECI, JUTRO ŻOŁNIERZE!"

W dniu 04.03.2020 r. odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce szkolne zawody obronne "I Pułkotriada". W duchu sportowej rywalizacji, uczniowie klas I-III o wojskowym profilu nauczania rywalizowali w 3 wojskowych konkurencjach:

- strzelaniu,

- rzucie granatem do celu,

- teście sprawnościowym.

Konkurencje strzelanie i rzut granatem przeprowadzone zostały na strzelnicy w Kadzidle. Natomiast test sprawnościowy na terenie ZSZ Nr 2 w Ostrołęce.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

Dziewczęta:

I miejsce – Magdalena Panuś z klasy 1pIw,

II miejsce – Wiktoria Kowalska z klasy 2 Iw,

III miejsce – Amelia Gromek z klasy 2 Sw.

Chłopcy:

I miejsce – Przemysław Książek z klasy 1gIw,

II miejsce – Damian Łępicki z klasy 1gSw,

III miejsce – Dominik Osowiecki z klasy 2 Sw.

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła reprezentacja klasy 1gSw, drugie miejsce zajął zespół z klasy 2 Sw, a trzecie – 1gIw.

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca reprezentować będą Szkołę w Ogólnopolskich XLIII Zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”.

 

I Pułkotriada zorganizowana została przez:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce,

- Wojskową Komendę Uzupełnień w Ostrołęce;

- Krajowe Koło Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce;

- Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca" w Troszynie;

- Starostwo powiatowe w Ostrołęce.

Wsparcia w organizacji zawodów udzieliły również:

- Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce;

- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle.

 Organizatorzy wyrażają nadzieję, by szkolne zawody obronne ZSZ nr 2 w Ostrołęce "Pułkotriada" zagościły na stałe w kalendarzu imprez sportowych Ostrołęki, stając się miejscem integracji wszystkich uczniów klas mundurowych naszego regionu.

FOTO RELACJA

 

1 marca 2020 r. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zespół uczniów z klas wojskowych uczestniczył w „Biegu Partyzanta” – zawodach klas wojskowych zorganizowanych w Górach Dębowych w okolicach Starej Wsi w gminie Chorzele. Tam miał bazę oddział Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego - „Jeża”, który pochodził z pobliskiego Zembrzusa, gdzie 6 grudnia 1946 r. zginął w ubeckiej obławie. Jego postać upamiętnia obelisk, przy którym odbyła się uroczystość patriotyczna.

Organizatorami Biegu Partyzanta byli:

Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu,  Starostwo Powiatowe w Przasnyszu,  Starostwo Powiatowe w Nidzicy,  2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu,  Nadleśnictwo Przasnysz i  Związek Polskich Spadochroniarzy.

O godz. 10.00 zawodnicy, zaproszeni goście, rodzina „Jeża”, władze samorządowe spotkali się pod pomnikiem Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego. Po przemówieniach złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Po uroczystości przy pomniku zawodnicy – uczniowie klas wojskowych udali się na start biegu. Na 4,5 kilometrowej trasie 6 – osobowe drużyny wykonywały zadania z topografii, składania i rozkładania broni kbk akms, strzelania z karabinka kbs beryl, rzucania granatem do celu, ewakuowania rannych z pola walki. Zawodnicy odpowiadali także na pytania z historii dotyczące antykomunistycznego podziemia niepodległościowego lat 1944 - 1956.

Reprezentacja naszej Szkoły w składzie Wiktoria Kowalska i Wiktoria Stasiak z klasy 2 Iw oraz chłopcy z klasy 3 Iw: Filip Bagiński, Kamil Kraska, Jakub Pierzchała i Bogusz Wołczek zajęła II miejsce.

FOTO RELACJA

 

 

W dniach 26 i 27.02.2020 r. uczniowie klas pierwszych: 1pSw 1pIw o profilu wojskowym odbyli kolejne wyjazdowe szkolenie strzeleckie w obiekcie Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca" w Troszynie. Na strzelnicy przystąpili do praktycznego wykonania strzelania z karabinka sportowego 5,6 mm kbks. Strzelając na odległości 25 m, z postawy siedzącej, bez wykorzystania podpórki pod karabinek uczyli się celowania, skupienia i właściwego ściągania  języka spustowego. Pomimo odczuwalnego większego stopnia trudności szkolenia w porównaniu do ostatniego, listopadowego wyjazdu wszyscy uzyskali świetne wyniki!

Uczniowie obecnych klas maturalnych: 4 technik pojazdów samochodowych (4 Sw, 4 Isw) i 4 technik informatyk (4 Iw, 4 ISw) od 01 września 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. realizowali I etap programu nauczania Edukacji Wojskowej przy wsparciu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce i 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.

Program obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym także szkolenie poligonowe (obóz szkoleniowy). Szkolenie teoretyczne prowadzone było w Szkole. Szkolenie praktyczne odbywało się na terenie Jednostki Wojskowej w Przasnyszu w formie wojskowych dni szkoleniowych.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało Miastu Ostrołęka - organowi prowadzącemu Szkołę dotację celową na zakup wyposażenia szkoleniowego (pakiet dla klasy) i umundurowania (pakiet dla uczniów) oraz organizację obozu szkoleniowego.

W ramach wsparcia pozafinansowego i nierzeczowego uczestnicy programu (po spełnieniu warunków) po zakończeniu nauki w Szkole na potwierdzenie realizacji programu otrzymają Certyfikat MON dla absolwenta i Zaświadczenie Dyrektora Szkoły wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie realizowanego programu. Ponadto na świadectwie ukończenia szkoły wpisana zostanie ocena z przedmiotu Edukacja wojskowa.

Absolwent szkoły uczestniczący w programie nabędzie prawo do:

- odbycia skróconego szkolenia wojskowego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej,

- pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej,

- przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji).

Obowiązkowo na zakończenie realizacji programu w I półroczu klasy programowo najwyższej przeprowadzony został sprawdzian, który obejmował sprawdzian teoretyczny (wiedzy) i sprawdzian praktyczny (umiejętności). W celu sprawdzenia wiedzy uczniowie napisali test  odpowiedzieli na pytania otwarte. W ramach sprawdzenia umiejętności wykonali zadania z zakresu: regulaminów wojskowych i musztry, taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno – saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej.

Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja, w skład której weszli: przedstawiciele Jednostki Wojskowej w Przasnyszu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, Urzędu Miasta Ostrołęki i Szkoły

Sprawdzian odbył się 20 stycznia 2020 r. na terenie Szkoły.

FOTO RELACJA

Uczniowie klas mundurowych 1gSw oraz 1 gIw w dniach 11 i 12 grudnia 2019 r. uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu strzeleckim. Młodzież pod okiem profesjonalnych instruktorów próbowała swoich sił na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca" w Troszynie. Był to pierwszy krok w nauce profesjonalnego posługiwania się bronią. A wszystko to odbywało się w atmosferze gwarantującej indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkolenie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna obejmowała zapoznanie się z zasadami korzystania ze strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej, sposoby bezpiecznego posługiwania się bronią palną, ładowanie i zmiana magazynków, postawy strzeleckie oraz zasady celowania i pracy na spuście. Część praktyczna obejmowała strzelanie z broni z wykorzystaniem poznanych technik. Była to niewątpliwie jedna z atrakcyjniejszych form poznawania specyfiki żołnierskiej służby, a doświadczenia okazały się cenną lekcją.

FOTO RELACJA