Sytuacja wzmożonego zagrożenia epidemicznego wymusiła przejście szkół na system nauczania zdalnego, co wpłynęło na konieczność zmiany organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu. W związku z tym nasz Internat od dnia 26 października 2020 roku będzie prowadzić pracę zdalną poprzez zadania opiekuńcze i wychowawcze w formie zdalnego kontaktu. Kontakt rodziców i wychowanków z nauczycielami – wychowawcami będzie odbywał się za pośrednictwem platformy Vulcan oraz pod numerem telefonu internatu: 297691329. 
Zachęcamy rodziców i wychowanków do kontaktów i konsultacji. Wychowawcy są do Państwa dyspozycji gotowi udzielać pomocy i wsparcia pedagogicznego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00.

 

Życzymy Wam i sobie jak najszybszego powrotu do normalności i szybkiego spotkania w zdrowiu w naszej internatowej społeczności.

                                                                                              Kierownik Internatu ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

                                                                                              Wychowawcy

Lista osób przyjętych do internatu w roku szkolnym 2020/2021.

Bardzo proszę o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie szkoły, dotyczących kwaterowania oraz zasad regulaminowych obowiązujących wychowanków, w roku szkolnym 2020/2021.

Kierownik Internatu

Izabela Sikora

Rekrutacja do Internatu

 

Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się w terminie od 15 czerwca do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 

 

1. Wychowankowie,

będący uczniami ZSZ Nr 2, którzy mieszkali w roku szkolnym 2019/2020 w internacie składają do 26.06.2020 r. do godz 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

 2. Kandydaci do ZSZ Nr 2

składają do 18.08.2020 r. do godz. 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych: 

oraz ewentualnie: 

 20.08.2020 r. godz. 15.00– Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do internatu na rok szkolny 2020/2021.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do Internatu na rok szkolny 2020/2021 odstępuje się od przeprowadzenia postępowania uzupełniającego (nie są przyjmowane nowe wnioski). Jeżeli jednak po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kandydaci, którym przyznano miejsce w Internacie zrezygnują z niego a Internat nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, o przyjęciu do Internatu zadecyduje Kierownik Internatu, (rozpatrywane będą wnioski, które wpłynęły w wyznaczonym terminie i które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów uzyskanych na podstawie ustalonych kryteriów nie zagwarantowały kandydatowi miejsca w Internacie).

25.08.2020 r. godz. 10.00 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu uzupełnionej o kandydatów przyjętych na pozostałe wolne miejsca.

 

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do internatu należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.:

  1. Kandydaci klas pierwszych w sekretariacie szkoły lub pocztą w formie papierowej.
  2. Pozostali kandydaci w sekretariacie Internatu lub w pokoju wychowawców.

 Dodatkowe informacje:

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłane pocztą na adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka
  • Przepisy § 11b w/w rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Piotr Piórkowski - chłopiec utalentowany wokalnie do tego stopnia, że nie tylko dostał się bez problemu do Studio Piosenki w Ostrołęce ale od razu zaproszono Go do wzięcia udziału w koncercie z orkiestrą symfoniczną pt.: ,,Ostrołęka Powstańcom Warszawy”. Studio Piosenki kształci i rozwija umiejętności wokalne młodzieży. Na indywidualnych spotkaniach pod kierunkiem instruktora młodzież doskonali swój warsztat wokalny, uczy się interpretacji piosenek, emisji głosu, bycia na scenie. Młodzież bierze też udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez wykładowców warszawskiej Akademii Teatralnej. 
Piotr – utalentowany wychowanek internatu, podczas przesłuchania oczarował swoją osobowością, intelektem a przede wszystkim umiejętnościami.

 W dniu  20 października 2019 odbyły się w Internacie ZSZ Nr 2 eliminacje do konkursu międzyinternackiego o tytuł "Mistrza Ortografii 2019”. Od  pięciu lat organizowany jest on przez Internat I Liceum Ogólnokształcącego.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 18  wychowanków naszego internatu.  Tekst dyktanda najmniej problemów sprawił  następującym uczniom :

 Paulina Pieloszczyk
Albert Grabowski
Krzysztof Kita

 Zwycięzcy etapu internackiego w dniu 24 października reprezentowali nasz Internat w rozgrywkach międzyinternackich, które odbyły się w Internacie I LO w Ostrołęce.

Na uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród zaproszono nas 12 listopada. Paulina Pieloszczyk zajęła VI miejsce. Gratulujemy.

mgr Joanna Brodowska

FOTO RELACJA

 

,,Sorka by tak chciała mnie wychować...”

czyli

apel podsumowujący pracę Internatu w I semestrze

 

Samorząd Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 4 lutego 2020 roku przygotował uroczyste podsumowanie semestru I. Jak zawsze, nasi wychowankowie godnie reprezentowali swój internat. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia internackiego. Przypomniane zostały raz jeszcze wybrane wydarzenia i imprezy, które towarzyszyły wychowankom w pierwszej połowie roku szkolnego 2019/2020. Ponadto spośród uczniów wyróżnione zostały osoby aktywnie uczestniczące w życiu internatu. Koniec apelu zwieńczył muzyczny występ młodzieży wraz ze scenką humorystyczną, pt.: ,,Sorka by tak chciała mnie wychować”. Dziękujemy aktywnym wychowankom za organizację i udział w działaniach na rzecz Internatu i Szkoły.

18 grudnia spotkaliśmy się w internacie na uroczystej wigilii. W tym roku w nieco poszerzonym gronie. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały przyjąć zaproszenie wychowanków na  to spotkanie opłatkowe. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości i piękna, czas okazywania sobie nawzajem miłości i życzliwości. Tym razem w świąteczny nastrój wprowadził nas montaż słowno - muzyczny, który przygotowała młodzież pod opieką p. Anety Graczyk. Były życzenia, opłatek i wspólne kolędowanie.

                                                                                                           mgr Joanna Brodowska

FOTO RELACJA

W piątek 13 grudnia 2019 w sali kameralniej Ostrołęckiego Centrum Kultury spotkali się laureaci IX edycji konkursu organizowanego przez ostrołęcką Kultownię pt. ,,Gwiazdkowy Anioł”. Edyta Krzynówek, mieszkanka naszego Internatu, zajęła III miejsce za stworzenie anioła,którego przesłaniem jest nieść promyk dobroci. Edyta Krzynówek wraz z opiekunem projektu, Panią Renatą Karwowską z radością stawiły się po odebranie nagrody.
Link do artykułu na stronie Tygodnika Ostrołęckiego

mgr Joanna Brodowska

FOTO RELACJA