Przedmioty rozszerzone – geografia, język angielski, informatyka

Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą kontynuować naukę:

 • w Akademii Wojsk Lądowych
 • w Akademii Sztuki Wojennej
 • w Wojskowej Akademii Technicznej
 • na innych uczelniach wojskowych i policyjnych
 • na uniwersytetach
 • na politechnikach
 • w Akademii Wychowania Fizycznego
 • w szkołach pomaturalnych i policealnych

 Wybierając tą szkołę będziesz mógł:

 • Związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych
 • Przejść szkolenie wojskowe, które jest zbliżone do tego, jakie odbywają żołnierze służby przygotowawczej
 • Już w trakcie nauki zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi
 • Zdobyć wysoką sprawność fizyczną, poznać sztuki waliki
 • Zdobyć umiejętności poruszania się w terenie i współdziałania w grupie
 • Nauczysz się posługiwania się różnymi typami broni.