TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce
ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 760 45 36

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
ul. gen. Józefa Hallera 12; 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 41 30


Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
(działają przy Urzędach Gmin)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 62 33


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 24, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 76761 94


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja"
ul. Tadeusza Kościuszki 24/26, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 83 43

 

Poradnia zdrowia psychicznego
Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 765 21 45

 

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka
Tel. 29 760 14 24


Sąd Rejonowy w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 26 91


Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
plac Generała Józefa Bema 10
Tel. 29 765 45 10


Nieodpłatna pomoc prawna
Wizytę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić telefonicznie
pod nr tel. (29) 764 68 11 w. 278.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 

ADRESY DYŻURÓW


07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, pok. 51 a

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6


Na terenie szkoły pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielają:
pedagodzy szkolni, doradca zawodowy, dyrekcja szkoły, wychowawcy i nauczyciele

 


Ogólnopolskie telefony pomocowe

 

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

(koszty połączenia wg taryfy Twojego operatora telefonicznego)
22 59 49 100
(czynny w każdą środę, czwartek od 17.00 do 19.00)

 

Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży (bezpłatny)
116 111
(czynny siedem dni w tygodni, 24h/dobę)

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania
19 288
(poniedziałek-piątek 15.00-19.00)

 

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży
i nauczycieli
800 080 222

 

Telefon zaufania dla Nauczycieli
0801 800 967
(poniedziałek, środa, czwartek od 17.00 – 19.00)