Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce
ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 760 45 36

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
ul. gen. Józefa Hallera 12; 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 41 30


Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
(działają przy Urzędach Gmin)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 62 33


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 24, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 76761 94


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja"
ul. Tadeusza Kościuszki 24/26, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 83 43

 

Poradnia zdrowia psychicznego
Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 765 21 45

 

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka
Tel. 29 760 14 24


Sąd Rejonowy w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 26 91


Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
plac Generała Józefa Bema 10
Tel. 29 765 45 10


Nieodpłatna pomoc prawna
Wizytę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić telefonicznie
pod nr tel. (29) 764 68 11 w. 278.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 

ADRESY DYŻURÓW


07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, pok. 51 a

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6


Na terenie szkoły pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielają:
pedagodzy szkolni, doradca zawodowy, dyrekcja szkoły, wychowawcy i nauczyciele

 


Ogólnopolskie telefony pomocowe

 

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

(koszty połączenia wg taryfy Twojego operatora telefonicznego)
22 59 49 100
(czynny w każdą środę, czwartek od 17.00 do 19.00)

 

Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży (bezpłatny)
116 111
(czynny siedem dni w tygodni, 24h/dobę)

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania
19 288
(poniedziałek-piątek 15.00-19.00)

 

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży
i nauczycieli
800 080 222

 

Telefon zaufania dla Nauczycieli
0801 800 967
(poniedziałek, środa, czwartek od 17.00 – 19.00)