Informacja wyprawka 

W roku szkolnym 2021/2022 ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do dnia 15 października 2021 r.

 

 

- Wniosek

- Rozporządzenie

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

- Zarządzenie Prezydenta