Dyrektor
mgr Alina Bałdyga
Wicedyrektorzy
mgr inż. Agnieszka Murach
mgr Mariusz Głażewski
mgr inż. Iwona Kwiatkowska
mgr Izabella Sikora

wicedyrektor
wicedyrektor
kierownik ds. praktyk
kierownik internatu
Nauczyciele 2020/2021
Język polski
mgr Joanna Klikczyńska
mgr Anna Bednarczyk
mgr Grażyna Mieczkowska
mgr Edyta Sikora
mgr Joanna Klikczyńska
mgr Justyna Romaniuk-Drobnica
mgr Marzena Rogalska
 
Język angielski
mgr Ewa Grzeszczyk
mgr Dariusz Niedźwiedziuk
mgr Monika Grabowska
mgr Marta Łojewska
mgr Jakub Rutka
mgr Marzena Waszyk
 
 
Historia i WOS
mgr Elżbieta Ceberek
mgr Jarosław Justowicz
mgr Krzysztof Złotkowski
Język niemiecki
mgr Mariola Charyton
mgr Edyta Brodacka
mgr Ewa Gałka
 
 
Przedmioty informatyczne
mgr Dorota Sienkiewicz
mgr inż. Maciej Moszczyński
mgr inż. Marek Sawicki
mgr inż. Adam Żebrowski
mgr inż. Michał Bednarczyk
mgr inż. Adam Podeszwa
mgr Anna Panuś
Matematyka
mgr Monika Sejbuk
mgr Jan Juchniewicz
mgr Katarzyna Rzosińska
mgr inż. Agnieszka Murach
mgr Sylwia Stepnowska
mgr Marzena Ztat
 
 
Chemia
mgr Anna Głażewska
mgr inż. Agnieszka Murach
 
Biologia
mgr Renata Florczak
 
Geografia
mgr Krzysztof Złotkowski

Fizyka
mgr inż. Ewa Tarnowska
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Żebrowski
mgr Leszek Kaczyński
 
Zajęcia praktyczne budowlane
Zdzisław Kwiatkowski
mgr inż. Agata Chrzanowska
 
Przedmioty fryzjerskie
mgr Jolanta Zyśk
mgr Marzena Orłowska
mgr Renata Karwowska
mgr Bożena Jeruzalska
mgr Beata Łada 
Przedmioty mechaniczne
mgr inż. Cezary Jaśkiewicz
mgr inż. Paweł Śledziewski
 
Przedmioty ekonomiczne
mgr Dorota Kulesza
mgr Bogusława Gocłowska
mgr inż. Daniela Florczak
mgr Mariusz Głażewski
mgr inż. Jerzy Klonowski
 
Przedmioty budowlane
mgr inż. Beata Jezierska
mgr inż. Agata Chrzanowska
mgr inż. Iwona Kwiatkowska
 
 
Wychowanie Fizyczne
mgr Jerzy Dąbrowski
mgr Sławomir Nurczyk
mgr Leszek Kaczyński
mgr Paweł Kowalski
mgr Marek Dembiński
mgr Joanna Augustyniak
mgr inż. Ewa Rudzik

Przedmioty zawodowe wojskowe
ppłk Dariusz Zdrojewski
ppor. Marcin Chełchowski
kpt Marcin Markiewicz
kom. Krzysztof Cieślik
mł. asp. Robert Stypiński
 
Przedmioty weterynaryjne
lek. wet. Kinga Niksa
lek. wet. Katarzyna Nejman
lek. wet. Tomasz Chalamoński
lek. wet. Cezary Nejman
lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski
 
Biblioteka
mgr Anna Kaczmarczyk
mgr Elwira Prot
 
 
Pedagog
mgr Monika Brzozowska
mgr Renata Sawicka
Wychowawcy internatu
mgr Aneta Graczyk
mgr Alina Bałdyga
mgr Dorota Kulesza
mgr Bogusława Gocłowska
mgr Anna Sobotka
mgr Sylwia Stepnowska
mgr Renata Karwowska
mgr Grzegorz Żebrowski
mgr Paweł Żebrowski 
 
Doradca zawodowy
mgr Paulina Biedrzycka
Religia
mgr Bogusława Leonarska
mgr Robert Kaim
mgr Agnieszka Pasterska

 
Świetlica
mgr Wiesława Gałka
mgr Bożena Jeruzalska

Kosmetologia
mgr Anna Kulesza
mgr Ewelina Mordak