Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem,  w którym odbijała się epoka tworząca ją, i z szczątków jej nawet można łatwo odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego się pokładli.”         /Stanisław Noakowski/      

 

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat roli budownictwa w tworzeniu  nowego niepodległego państwa polskiego, uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej i postawy patriotycznej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. postawiło przed młodym państwem zadania o podstawowym znaczeniu – scalenie ziem trzech różnych zaborców oraz stworzenie silnego i sprawnie funkcjonującego organizmu państwowego. Istotna  rola przypadła tu architekturze. Do najważniejszych zadań należała budowa gmachów tworzących infrastrukturę państwową i społeczną, których było o wiele za mało w stosunku do potrzeb – szkół, szpitali, dworców kolejowych, budynków dla wojska, gmachów użyteczności społecznej. Istotny był również wybór właściwych form architektonicznych. W pierwszym rzędzie zwrócono się w kierunku form narodowych odwołujących się do przeszłości Polski, przywołujących pamięć o dawnej polskiej kulturze, a także rozwiązań klasycznych. Z czasem otworzono się silniej na współczesność preferując modernizm mający budować obraz Polski jako kraju nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się. Młodzi twórcy, wykształceni już w wolnej Polsce, absolwenci Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej opracowywali niezwykle ciekawe i śmiałe projekty architektoniczne.

 Forma prac konkursowych była dowolna - zdjęcia, filmy, rysunki, prezentacje multimedialne itp.  Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Rafał Dąbkowski  kl. 2B

II miejsce – Igor Myślak kl. 1Bw

III miejsce – Marlena Bieńkowska  kl. 1B

Organizatorzy – nauczyciele przedmiotów budowlanych