Dnia 14 czerwca 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyło się szkolenie zorganizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nt. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – od uzgadniania dokumentacji projektowej do stanowiska Państwowej Straży Pożarnej.

Uczniowie klasy pierwszej poznali podstawowe pojęcia i definicje, akty prawne regulujące proces inwestycyjny w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prelegent mgr inż. Piotr Głowala, rzeczoznawca ppoż., scharakteryzował urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie budowlanym. Omówił również czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej w trybie art. 56  ustawy Prawo budowlane :  zgłoszenie, wymagane dokumenty,  zakres kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy PSP, czynności prowadzone w trakcie kontroli, zakres prób i sprawdzeń, protokół z kontroli.

MOIIB oraz NOT Ostrołęka wspierają naszą  młodzież w nabywaniu kompetencji zawodowych - uczniowie korzystają ze szkoleń nieodpłatnie i uzyskują certyfikaty.