17 maja 2018r. uczniowie klasy 2B: Patrycja Bachmura, Jonatan Czugaj i Jan Trzciński wraz z opiekunami p. Iwoną Kwiatkowską i p. Danielą Florczak zostali zaproszeni do udziału

w konkursie "Muruj z PREFBETEM" .Zawody organizuje Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Współorganizatorem i sponsorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Budowlane "PREFBET" w Śniadowie.

     W tegorocznej edycji wzięło udział siedem szkół z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego.

     Celem konkursu jest pokazanie umiejętności murowania bloczkami gazobetonowymi  

w technologii tradycyjnej. Zawody przeprowadzono w  części teoretycznej i praktycznej. Etap pierwszy polegał na wykonaniu trzech warstw muru z bloczków gazobetonowych zgodnie

 z rysunkiem i sztuką budowlaną, natomiast w drugim etapie uczniowie rozwiązywali test wiedzy, sprawdzający umiejętności budowlane uczniów i znajomość produktu. Zawodnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę PREFBET.

    Takie działania  umacniają współpracę ze szkołami oraz integrują uczniów kształcących się w zawodzie budowlanym . Promują także szkolnictwo zawodowe w regionie, a jednocześnie  są okazją do wymiany doświadczeń, drogą do większych możliwości późniejszej pracy i kariery zawodowej.

FOTO RELACJA