Internat będzie czynny od 2 września 2018 r. (niedziela) od godz. 1700.

  1. Kwaterowanie młodzieży do internatu rozpocznie się 2 września 2018 r. (niedziela) od godz. 1700
  2. Prosimy o przywiezienie ze sobą:

– skróconego odpisu aktu urodzenia z numerem PESEL i potwierdzeniem przez Urząd Gminy lub Miasta o stałym zameldowaniu;
– młodzież niepełnoletnia w zastępstwie aktu urodzenia może dostarczyć tymczasowy dowód osobisty, młodzież pełnoletnia – dowód osobisty;
– poszewki na poduszkę, poszwy na kołdrę i prześcieradło;
- kubek, mały talerz i sztućce.

  1. Opłata za żywienie w internacie w miesiącu wrześniu będzie wynosiła 248 zł + 100 zł kaucji zwrotnej (dotyczy nowoprzyjętych). Opłata przyjmowana będzie w niedzielę, od godz. 1700.
  2. O godz. 1800 w świetlicy odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców i nowoprzyjętych wychowanków, którego celem będzie przekazanie informacji o funkcjonowaniu Internatu, ustalenie zasad współpracy oraz zapoznanie z obowiązującymi w Internacie przepisami.

W przypadku chęci rezygnacji z mieszkania w internacie, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji w formie pisemnej.