Rekrutacja trwa od 5 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Dokumenty kandydatów przyjmowane są od 5 czerwca do 25 czerwca 2018 r. Dokumenty kandydatów do klas pierwszych przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 5 lipca 2018 r. 6 lipca 2018 r. - ustalona zostanie lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacja o wolnych miejscach.
Informacje będzie można uzyskać telefonicznie:
- 29 7691045 (sekretariat szkoły),
- 29 7691329 (sekretariat w internacie) - listy wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w szkole i w internacie. Dokumenty kandydatów do postępowania uzupełniającego przyjmowane będą od 10 sierpnia do 20 sierpnia 2018 r. Wyniki postępowania uzupełniającego podane zostaną 30 sierpnia 2018 r.
Regulamin rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 
Wniosek o przyjęcie do Internatu na rok szkolny 2018/2019
(obowiązkowy dla wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsce w Internacie)