W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs „Matematyka w praktyce”. Patronat nad konkursem objął Pan Grzegorz Żebrowski – Dyrektor Szkoły, a organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele matematyki. Głównym celem rywalizacji było rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych umiejętności stosowania matematyki w praktyce oraz nauka poprzez zabawę.

Konkurs adresowany był do uczniów klas: I, II i III technikum, I i II zawodowych oraz III gimnazjum i przeprowadzany został w dwóch etapach. Etap I odbył się w dniach:  15-23.04.2018 roku i polegał na samodzielnym rozwiązaniu quizu przez każdego uczestnika na lekcji matematyki. Do etapu II zostały zakwalifikowane dwuosobowe drużyny, składające się z uczniów, którzy w danej klasie zdobyli największą liczbę punktów.

II Etap Szkolnego Konkursu „Matematyka w praktyce” odbył się 21.05.2018 roku i składał się z dwóch części. W pierwszej wzięło udział 15 drużyn dwuosobowych. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać dziesięć zadań i wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Do II części zakwalifikowało się 6 drużyn. Młodzież musiała poradzić sobie z zadaniami z zakresu matematyki  stosowanej.

 Wyniki Szkolnego Konkursu „Matematyka w praktyce”:
I miejsce:
Daniel Kęszczyk i Patryk Lewandowski z klasy II B
II miejsce:
Damian Gawrych i Wiktor Waśkiewicz z klasy I B
III miejsce:
Sebastian Dumała i Mateusz Skonieczny z klasy I Sw

 Wyróżnienia otrzymali:

Patryk Murach i Patryk Piotrak z klasy III B,
Adrian Bogdański i Adam Murzyn z klasy III Sw,
Konrad Ciborowski i Mateusz Dasiak z klasy III Gm.

Gratulujemy Laureatom Konkursu i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Elżbiety Kaczyńskiej oraz do sponsora nagród Firmy KOPI (Kompleksowa Obsługa Procesów Inwestycyjnych).  

Nauczyciele matematyki.

FOTO RELACJA