Do naszej szkoły dotarła bardzo dobra wiadomość dla uczniów i nauczycieli. Projekt „Fabryka szans z ZSZ Nr 2” uzyskał pozytywną opinię i został skierowany do realizacji. Jest to już trzeci od 2016 roku (dwuletni) projekt, który będzie realizowany w naszej szkole.  

W latach 2016-2021 Zespół Szkól Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce realizuje i będzie realizował projekty w ramach działań REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Okres realizacji

Nazwa projektu

Kwota projektu

Kwota doposażenia pracowni

I projekt

2016-2018

Fabryka szans na zatrudnienie

 

797539 zł

126000,01 zł

II projekt

2017-2019

Rozwój zawodowy szansą na zatrudnienie

817555,43 zł

168664,34 zł

III projekt

2018-2021

Fabryka szans w ZSZ Nr 2

 

1680720,00 zł

225390 zł

Projekty obejmują wszystkie techniczne kierunki kształcenia, czyli technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik weterynarii, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy.

 

Cele główne projektów to :

 • wzrost efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ Nr 2, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt (urządzenia/maszyny) i materiały dydaktyczne.
 • zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego",

odbędzie się to poprzez:

 • wprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje miękkie oraz zajęć podnoszących i rozwijających kwalifikacje zawodowe - kursy:
  • fotografii podstawowy,
  • manicure i pedicure hybrydowy,
  • technologii światłowodowych,
  • tworzenia aplikacji dla systemów android, fryzjerski upięcia i koki,
  • kurs fryzjerski Pivot Points,
  • inseminacja bydła,
  • grooming- fryzjerstwo zwierząt,
  • spawania MIG /MAG/TIK,
  • operator koparko-ładowarki;
  • Windows Operating System and Windows Server Fundamentals,
 • doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt podnoszący jakość kształcenia, np.:
  • stanowisko przygotowania zapraw i mieszanki betonowej,
  • pracownia – laboratorium badania cech fizycznych materiałów budowlanych stosowanych do sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych,
  • pracownia fryzjerska - stanowiska fryzjerskie, oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia, przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego),
  • pracownia weterynaryjna – zestaw chirurgiczny, zestaw sekcyjny, zestaw do wytrawiania,
  • dwie pracownie komputerowe z pełnym oprogramowaniem oraz z programami specjalistycznymi dla technika budownictwa i technika pojazdów samochodowych,
  • studio fotograficzne,
  • adaptacja budynku na warsztat samochodowy,
  • podnośnik samochodowy, wyważarka do kół samochodów osobowych.
 • zrealizowanie staży u pracodawców podnoszących umiejętności i doświadczenie zawodowe w Ostrołęce oraz Warszawie (zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz biletu miesięcznego na komunikację miejską w ramach projektu na okres stażu),
 • szkolenia i staże dla nauczycieli (kursy spawania MAG, technologii światłowodowych, obsługi programu excel dla zaawansowanych, hybrydowe układy napędowe, diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera KTS, 5-dniowa szkoła obrazowania małych zwierząt),