Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00

Rozkład sal na egzaminy pisemne

Sala 46 - język polski, matematyka – wszyscy zdający

Część ustna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00

Rozkład sal na egzaminy ustne

Sala 24 - język angielski, ustny – wszyscy zdający

Sala 25 - język polski, ustny – wszyscy zdający

 Zdający proszeni są o przybycie do szkoły o godzinie 8.30 oraz posiadanie dokumentu tożsamości.
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne
świadectw do szkół – 11 września 2018 r.