drugie piętro budynek główny drugie piętro budynek główny drugie piętro pawilon parter budynek główny parter budynek główny parter pawilon parter warsztaty pierwsze piętro budynek główny pierwsze piętro budynek główny pierwsze piętro pawilon pierwsze piętro warsztaty szatnia budynek główny szatnia budynek główny


2pg 2pg2 2pp pg pg1 pp pw 1pg 1pg2 1pp 1pw szg szg1
Poniedziałek
0. 7:50-8:00
A.Pruszyńska
J.Justowicz E.Gałka E.Brodacka
M.Rogalska
A.Kwiatkowska
M.Dembiński P.Śledziewski
1. 8:45- 8:55 M.Rogalska E.Gałka J.Zyśk A.Bednarczyk

D.Sienkiewicz E.Grzeszczyk
A.Kwiatkowska
L.Kaczyński P.Śledziewski
2. 9:40- 9:50 M.Sejbuk D.Niedźwiedziuk E.Tarnowska J.Justowicz A.Bednarczyk E.Brodacka A.Wołosz M.Grabowska A.Pruszyńska A.Kwiatkowska
L.Kaczyński G.Nowak
3. 10:35-10:40 A.Głażewska S.Stepnowska J.Zyśk G.Żebrowski A.Bednarczyk E.Brodacka A.Wołosz K.Rzosińska B.Gocłowska R.Florczak M.Moszczyński

4. 11:25-11:30 M.Rogalska M.Sejbuk J.Zyśk G.Żebrowski A.Bednarczyk
D.Sienkiewicz K.Rzosińska M.Grabowska R.Florczak M.Moszczyński P.Śledziewski
5. 12:15-12:20 B.Leonarska A.Pruszyńska R.Karwowska G.Żebrowski E.Fabiszewska-Kowalczyk
A.Wołosz C.Nejman D.Kulesza E.Tarnowska M.Łojewska L.Kaczyński
6. 13:05-13:35 E.Grzeszczyk D.Niedźwiedziuk R.Karwowska E.Fabiszewska-Kowalczyk G.Mieczkowska


B.Gocłowska E.Tarnowska
P.Kowalski P.Śledziewski
7. 14:20-14:25
A.Pruszyńska R.Karwowska J.Klikczyńska G.Mieczkowska
D.Sienkiewicz J.Rutka D.Kulesza
M.Moszczyński P.Kowalski
8. 15:10-15:15
E.Sikora B.Jezierska J.Klikczyńska G.Kaliszewski

C.Nejman A.Pasterska

P.Śledziewski
9. 16:00-16:05
E.Sikora B.Jezierska
J.Romaniuk-Drobnica


A.Pasterska

P.Śledziewski
Wtorek
0. 7:50-8:00 E.Sikora K.Rzosińska


E.Brodacka
M.Waszyk P.Śledziewski
1. 8:45- 8:55 E.Sikora M.Rogalska J.Zyśk B.Łada J.Klikczyńska
A.Wołosz S.Stepnowska E.Grzeszczyk

P.Śledziewski J.Augustyniak
2. 9:40- 9:50 K.Rzosińska M.Rogalska
A.Żebrowski J.Klikczyńska E.Brodacka A.Wołosz J.Rutka
E.Gałka M.Moszczyński P.Kowalski
3. 10:35-10:40 A.Głażewska E.Fabiszewska-Kowalczyk
M.Łojewska J.Klikczyńska E.Brodacka
K.Złotkowski D.Kulesza R.Florczak A.Żebrowski

4. 11:25-11:30 M.Sejbuk E.Sikora E.Tarnowska J.Rutka E.Gałka
A.Wołosz M.Ztat K.Złotkowski B.Łada A.Żebrowski J.Augustyniak I.Krasnodębska
5. 12:15-12:20 A.Głażewska K.Rzosińska R.Karwowska M.Łojewska G.Mieczkowska
A.Wołosz C.Nejman E.Fabiszewska-Kowalczyk R.Florczak A.Żebrowski L.Kaczyński P.Śledziewski
6. 13:05-13:35 M.Grabowska S.Stepnowska
J.Romaniuk-Drobnica A.Graczyk

C.Nejman D.Kulesza C.Jaśkiewicz M.Moszczyński S.Nurczyk L.Kaczyński
7. 14:20-14:25 A.Bednarczyk B.Gocłowska R.Karwowska M.Grabowska G.Mieczkowska
D.Sienkiewicz K.Złotkowski D.Kulesza C.Jaśkiewicz M.Łojewska S.Nurczyk P.Kowalski
8. 15:10-15:15 B.Leonarska B.Gocłowska E.Tarnowska A.Pasterska G.Kaliszewski
D.Sienkiewicz

C.Jaśkiewicz
P.Śledziewski
9. 16:00-16:05 B.Leonarska B.Gocłowska R.Karwowska A.Pasterska J.Justowicz
D.SienkiewiczP.Śledziewski
Środa
0. 7:50-8:00 M.Sejbuk M.Rogalska
M.Dembiński
A.Kwiatkowska
J.Augustyniak S.Nurczyk
1. 8:45- 8:55 E.Sikora M.Rogalska B.Łada J.Klikczyńska M.Grabowska

T.Chalamoński K.Rzosińska E.Gałka A.Żebrowski S.Nurczyk M.Waszyk
2. 9:40- 9:50 K.Nejman A.Pasterska B.Jezierska N.Zerhau J.Justowicz E.Brodacka
E.Grzeszczyk E.Gałka R.Florczak
P.Kowalski G.Nowak
3. 10:35-10:40 K.Nejman E.Sikora B.Łada S.Stepnowska J.Justowicz
A.Wołosz E.Grzeszczyk D.Niedźwiedziuk R.Florczak
J.Augustyniak B.Witkowski
4. 11:25-11:30 A.Głażewska B.Leonarska B.Łada A.Bednarczyk J.Justowicz A.Pruszyńska A.Wołosz M.Ztat B.Gocłowska C.Jaśkiewicz M.Łojewska G.Nowak M.Waszyk
5. 12:15-12:20 M.Sejbuk M.Rogalska
J.Rutka S.Stepnowska A.Pasterska D.Sienkiewicz T.Chalamoński K.Złotkowski A.Kwiatkowska M.Moszczyński P.Kowalski K.Kwiatkowski
6. 13:05-13:35
M.Grabowska
G.Mieczkowska M.Łojewska

S.Stepnowska B.Gocłowska A.Kwiatkowska A.Żebrowski P.Śledziewski K.Kwiatkowski
7. 14:20-14:25 M.Sejbuk J.Rutka R.Karwowska


D.Sienkiewicz A.Bednarczyk
C.Jaśkiewicz A.Żebrowski W.Winek P.Kowalski
8. 15:10-15:15 B.Leonarska J.Rutka R.Karwowska


D.Sienkiewicz A.Pasterska B.Gocłowska

L.Kaczyński
9. 16:00-16:05 B.Leonarska
R.Karwowska
J.Justowicz
A.Wołosz
B.Gocłowska C.Jaśkiewicz
P.Śledziewski
Czwartek
0. 7:50-8:00 K.Rzosińska A.Pruszyńska
K.Złotkowski P.Śledziewski

M.Dembiński S.Nurczyk
1. 8:45- 8:55 A.Pruszyńska M.Sejbuk
G.Żebrowski P.Śledziewski

T.Chalamoński
G.Sul M.Moszczyński G.Nowak M.Waszyk
2. 9:40- 9:50 E.Sikora M.Sejbuk A.Chrzanowska N.Zerhau M.Grabowska
D.Sienkiewicz K.Kwiatkowski J.Rutka A.Kwiatkowska A.Wołosz S.Nurczyk M.Dembiński
3. 10:35-10:40 A.Głażewska E.Fabiszewska-Kowalczyk A.Chrzanowska J.Klikczyńska M.Markiewicz
D.Sienkiewicz M.Ztat K.Złotkowski C.Jaśkiewicz A.Żebrowski J.Augustyniak E.Salamucha
4. 11:25-11:30 A.Głażewska B.Leonarska A.Chrzanowska M.Waszyk J.Rutka
D.Sienkiewicz K.Kwiatkowski B.Gocłowska E.Tarnowska A.Żebrowski S.Nurczyk E.Salamucha
5. 12:15-12:20 A.Głażewska E.Fabiszewska-Kowalczyk B.Jezierska B.Leonarska M.Markiewicz

K.Złotkowski A.Graczyk R.Florczak A.Żebrowski J.Augustyniak B.Witkowski
6. 13:05-13:35 D.Niedźwiedziuk M.Ztat B.Jezierska E.Fabiszewska-Kowalczyk J.Rutka

M.Waszyk D.Kulesza R.Florczak
M.Dembiński S.Nurczyk
7. 14:20-14:25 B.Leonarska A.Pruszyńska J.Zyśk G.Mieczkowska M.Waszyk E.Brodacka
A.Pasterska M.Ztat E.Gałka
J.Augustyniak M.Dembiński
8. 15:10-15:15

R.Karwowska A.Bednarczyk D.Zdrojewski

A.Pasterska B.Gocłowska

S.Nurczyk M.Dembiński
9. 16:00-16:05

B.Jezierska

Piątek
0. 7:50-8:00 S.Stepnowska


E.Fabiszewska-Kowalczyk

J.Justowicz E.Grzeszczyk

M.Dembiński
1. 8:45- 8:55 S.Stepnowska M.Sejbuk R.Karwowska M.Grabowska J.Rutka
D.Sienkiewicz K.Rzosińska A.Pruszyńska E.Tarnowska M.Moszczyński
G.Nowak
2. 9:40- 9:50 D.Niedźwiedziuk K.Rzosińska B.Łada M.Grabowska M.Waszyk E.Brodacka D.Sienkiewicz K.Złotkowski M.Ztat A.Kwiatkowska A.Żebrowski P.Kowalski
3. 10:35-10:40 A.Pasterska D.Niedźwiedziuk B.Jezierska G.Mieczkowska M.Waszyk E.Brodacka A.Wołosz E.Grzeszczyk E.Gałka C.Jaśkiewicz A.Żebrowski L.Kaczyński G.Nowak
4. 11:25-11:30 S.Stepnowska B.Leonarska B.Łada J.Justowicz G.Mieczkowska E.Brodacka D.Sienkiewicz A.Chrzanowska M.Ztat C.Jaśkiewicz M.Moszczyński J.Augustyniak J.Klikczyńska
5. 12:15-12:20 A.Głażewska K.Rzosińska B.Łada A.Bednarczyk D.Kulesza

K.Złotkowski E.Grzeszczyk A.Pasterska M.Łojewska J.Zyśk G.Nowak
6. 13:05-13:35 M.Ztat
E.Tarnowska M.Łojewska E.Salamucha


A.Graczyk E.Gałka
B.Witkowski M.Dembiński
7. 14:20-14:25 A.Chrzanowska E.Fabiszewska-Kowalczyk B.Jezierska A.Bednarczyk A.Sakowska

E.Grzeszczyk B.Leonarska I.Krasnodębska
B.Witkowski L.Kaczyński
8. 15:10-15:15 A.Chrzanowska E.Fabiszewska-Kowalczyk B.Jezierska J.Justowicz E.Salamucha


D.Kulesza C.Jaśkiewicz

S.Nurczyk
ver. 12.00.0004 VULCAN lic. 001260, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 07-401 Ostrołęka, Batalionu Czwartaków 4 [ Plan 21.11_dyzury_.pla - 21.11.2022 ]


2pg 2pg2 2pp pg pg1 pp pw 1pg 1pg2 1pp 1pw szg szg1