Rozkład dyżurów dla poszczególnych nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w OstrołęceAktualizacja na dzień 13.09.2020 JA
AB
BD
MB
BA
PP
BB
EB
BO
BR
ZM
BU
EC
TC
MC

CA
CK
JD
DM
RD
ŁD
EF
KF
RF
EG
WG
GA
GV
GB
Gm
Gr
BE
IJ
JI
PJ
CJ
JB
BJ
MJ
Ju
JJ
KA
LK
KI
RK
JK
Kl
KU
PK
KD
AG
DK
AK
iK
KK
K_
BL

MA
ME
GG
EM
Mv
AM
CN
NK
DN
KN
GN
NS
MO
PN
PT
AP
EP
AL
MR
JR
ER
RU
KR
JS
SW
SR
Sa
SM
DS
ES
IS
AS
SS
RS
ŁS
LS

ET
JT
TE
V
JW
WS
LW
WA
RW
DZ
KZ
MM
JZAktualizacja na dzień 13.09.2020

K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Poniedziałek 0 7:50÷8:00
2pg


szg


1pg


pg


1pw


0 7:50÷8:00 Poniedziałek
1 8:45÷8:55
2pg


szg


pg


1pg
1pwpw 1pp
pp
1 8:45÷8:55
2 9:40÷9:50


szg2pgpg

1pp

pw
1pw
1pg 2pp


pg 2 9:40÷9:50
3 10:35÷10:40
1pg

1pppg


szg
1pw
2pgpw

3 10:35÷10:40
4 11:25÷11:301pw


2pg 2pp

1pgpg

pw


pp

szg
4 11:25÷11:30
5 12:20÷12:25

pg
1pgpp


2pgpw
1pp


szg 1pw

pg 5 12:20÷12:25
6 13:05÷13:35


2pg1pp
pg

szg

pp

1pw


2pp

1pgpw
6 13:05÷13:35
7 14:20÷14:25


1pg2pp

szg1pp pg


1pw
pw

2pg

7 14:20÷14:25
8 15:10÷15:15


szg

pg

1pg
pw2pg 1pw

pg 8 15:10÷15:15
9 16:00÷16:05
1pwpgszg
1pg


9 16:00÷16:05
10 16:50÷16:55


pg
1pg
szg
10 16:50÷16:55
11 17:40÷17:45


pg


szg
11 17:40÷17:45
12 18:30÷18:35


pg

12 18:30÷18:35
13 19:05÷19:10
13 19:05÷19:10Wtorek 0 7:50÷8:00 szg
2pp1pw2pgpg


0 7:50÷8:00 Wtorek
1 8:45÷8:55szg

pg1pw1pg

2pg

pw2pp1 8:45÷8:55
2 9:40÷9:50


pp
2pg2pp
pg1pp
1pw
1pgszgpw
2 9:40÷9:50
3 10:35÷10:40 szg