Rozkład dyżurów dla poszczególnych nauczycieli  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
Aktualizacja na dzień 06.10.2020 JA AB BD MB BA PP BB EB BO BR ZM BU EC TC MC CA CK JD DM RD ŁD EF KF RF EG WG GA GV GB Gm Gr BE IJ JI PJ CJ JB BJ MJ Ju JJ KA LK KI RK JK Kl KU PK KD AG DK AK iK KK K_ BL MA ME GG EM Mv AM CN NK DN KN GN NS MO PN PT WP AP EP AL MR JR ER RU KR JS SW SR Sa SM DS ES IS AS SS RS ŁS LS ET JT TE V JW WS LW WA RW DZ KZ MM JZ Aktualizacja na dzień 06.10.2020
  K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Poniedziałek 0 7:50÷8:00                                                                                                                                                                                                                        szg                                                                                                                                                                                                                                         0 7:50÷8:00  Poniedziałek
1 8:45÷8:55    pg                                                                                                                               pp               1pg                           szg                                                                                                   2pg                                                   1pp                           pw                                                       1pw                           2pp         1 8:45÷8:55 
2 9:40÷9:50                    2pp                                                                                                   1pg                                                                               pg               szg                                       1pw                                       1pp                                                                                                                   2pg                                   pw 2 9:40÷9:50 
3 10:35÷10:40                                                           1pp                                       2pg   2pp                                                                                                           1pg                                   pg                                           pw                                   pp                                                           szg                                                             3 10:35÷10:40
4 11:25÷11:30                                                                                                                                                           szg                               pg                       1pg                   pp   2pp                                                           2pg                                                                                               1pp                                       pw           1pw     4 11:25÷11:30
5 12:20÷12:25                                                                                                                2pg                                   1pp       pg                                           szg                                                                                       2pp                                                               1pg                                                                   pw                             5 12:20÷12:25 
6 13:05÷13:35                                                                   2pp           szg                   1pp   pg                                                                                               1pg                                                                                                                   1pw                                                                                                                                   2pg 6 13:05÷13:35
7 14:20÷14:25                                                                                                                                                            pg                                                                               2pp                           1pg                                                                                                                                                                               2pg   1pw     7 14:20÷14:25 
8 15:10÷15:15                                                                                                                                                            pg                                                                                                                                                                                                                                       szg                                       1pg                     8 15:10÷15:15 
9 16:00÷16:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    szg                                                             9 16:00÷16:05 
10 16:50÷16:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10 16:50÷16:55 
11 17:40÷17:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11 17:40÷17:45
12 18:30÷18:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12 18:30÷18:35 
13 19:05÷19:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 13 19:05÷19:10
 
Wtorek 0 7:50÷8:00                                                                                szg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 7:50÷8:00  Wtorek
1 8:45÷8:55                                                                    szg                                                       pg                                                                                                                                   1pw       1pg                                                                                                                                                           pw                   2pp         1 8:45÷8:55 
2 9:40÷9:50                                                                                                    pg                       2pp                                                                                           1pp               2pg                       1pw       1pg               szg                                                                                                                                           pw                             2 9:40÷9:50 
3 10:35÷10:40                                                           2pp                                                                                                                                                                                           2pg                                           pw   szg                                           1pw                                                                       pg                   1pg                 3 10:35÷10:40
4 11:25÷11:30                                                           2pp                                                               szg                                                               2pg                           1pp                                               1pg                           1pw                                   pg                           pw                                   pp                                                         4 11:25÷11:30
5 12:20÷12:25                                                                                                    2pp                   1pg                           szg                                                                                                                           pp                                                                   pw                   1pp                                                   pg                   2pg                 5 12:20÷12:25 
6 13:05÷13:35                                                                                       1pg                                                                                                                                                           pg                                                                       2pp       szg               2pg               pw                                                                                       1pw     6 13:05÷13:35
7 14:20÷14:25                                                                                                                                                    szg                   2pg                                                                   2pp                                   pg                                                                                                                                                               1pp   1pg             7 14:20÷14:25 
8 15:10÷15:15                                                            2pp           2pg                                                                                               1pg                                                                                                       pg                                           1pp                                       pw                                                                               szg             8 15:10÷15:15 
9 16:00÷16:05                                                                                                2pp                                                                                                                                                                               szg                                                                                                                   2pg                                                             9 16:00÷16:05 
10 16:50÷16:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    szg                                                             10 16:50÷16:55 
11 17:40÷17:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11 17:40÷17:45
12 18:30÷18:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12 18:30÷18:35 
13 19:05÷19:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 13 19:05÷19:10
 
Środa 0 7:50÷8:00                                                                                                                                                                                                                                                                                            szg                                                                                                                                                                     0 7:50÷8:00  Środa
1 8:45÷8:55                                                        1pg                               1pp                                                                                       szg                                       1pw                                                                               2pg                               pw                                                                                   pg                           2pp         1 8:45÷8:55 
2 9:40÷9:50    szg                                                       1pg       2pp                               1pp                       pg                                                                                                               2pg                   1pw                                                                                                   pw                                                                                             2 9:40÷9:50 
3 10:35÷10:40   pw                                                                                               1pp           1pg                                                                                                                                                           2pg   2pp                       szg                                                                                           pg                                                       1pw     3 10:35÷10:40
4 11:25÷11:30                                                                                                   2pg                                                                                                                                                           1pw               2pp                   pw                                   1pp                                           1pg                                       pg                       szg             4 11:25÷11:30
5 12:20÷12:25                    1pp                                   1pg                                   pp                                                                                           2pp                                                                                       pg           szg       pw                                                                                               2pg                                                             5 12:20÷12:25 
6 13:05÷13:35                                                                               pw           1pg                           pg                                                                                                                                                                       2pp                                                                                                   szg                                               1pw   2pg         6 13:05÷13:35
7 14:20÷14:25                                                                                            pg           1pg               1pw                           1pp                                                                                                                                   pw   szg                                                                                                                                                                     7 14:20÷14:25 
8 15:10÷15:15                    szg                                                                                   1pg                                           1pp                   2pg                                                                                                                                   pg                                                                                                                                                     8 15:10÷15:15 
9 16:00÷16:05                                                                                                                                                                                    2pg                                                                                                                       pg                                                                                                           szg                                         9 16:00÷16:05 
10 16:50÷16:55                                                                                                                                                                                                        szg                                                                                                                                                                                                                                                         10 16:50÷16:55 
11 17:40÷17:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11 17:40÷17:45
12 18:30÷18:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12 18:30÷18:35 
13 19:05÷19:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 13 19:05÷19:10
     
Czwartek 0 7:50÷8:00                                                                                                                                                            szg                                                                                                                                                                                   pg                                                                                                                 0 7:50÷8:00  Czwartek
1 8:45÷8:55                                                        1pg   pw                                                                                               szg                                                                                                                   pg               2pp                                       1pp                               2pg                                                                                   1pw     1 8:45÷8:55 
2 9:40÷9:50    szg                                                               pw                                                                                                                       pg                                   1pg                               1pw                                                                       1pp                               2pg                                                                                         2 9:40÷9:50 
3 10:35÷10:40                                                       1pg                                                                                                   1pp                   szg           pg                                                                                                                                                                       pw                                                                           2pg                 3 10:35÷10:40
4 11:25÷11:30   szg                                                               2pp                                           2pg                                                                                                               1pg                                               pp                                                               pw                                                   pg                                                             4 11:25÷11:30
5 12:20÷12:25                                                                                                                                    pp                                                                                                   pg                       1pw                           szg                               2pp                                   1pg   pw   2pg                                                                       1pp                 5 12:20÷12:25 
6 13:05÷13:35                                                                   2pp                           pg                                   szg                                           1pw                                                       pp               1pg                       pw                                                                                                                       1pp                                                         6 13:05÷13:35
7 14:20÷14:25                                                                                                                                                                                    1pg                   pg                                                                                       2pp                           szg