Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 24 maja

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Dyżury szkolnych specjalistów


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie


 

 Obecna sytuacja w jakiej wszyscy się znajdujemy i która to związana jest z epidemią koronawirusa może budzić w niektórych z nas pewne trudności, nieprzyjemne w przeżywaniu emocje. Pamiętajmy, że owa sytuacja minie i można sobie z nią poradzić. Zapraszamy do kontaktu ze szkolnymi pedagogami poprzez e-dziennik Vulcan.

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza również do korzystania z telefonicznych porad psychologa. Jesteśmy do dyspozycji Państwa oraz dzieci i młodzieży w następujących dniach:

– poniedziałek i wtorek –519 818 296 w godzinach 12.00-16.00

– czwartek i piątek – 508 773 423 w godzinach 12.00-16.00

W związku z tym, że 13 kwietnia i 1 maja są dniami świątecznymi dyżur odbędzie się też w środy 15 kwietnia i 29 kwietnia.