Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 24 maja

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Dyżury szkolnych specjalistów


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie


 

W dniach 2.03.2020 – 4.03.2020 został przeprowadzony konkurs, którego celem było wyłonienie najładniejszego pupila domowego. Z przyjemnością informujemy, że uczestnicy  konkursu , na podstawie zdjęć wystawowych,  wybrali  trzy najładniejsze zwierzęta:

I miejsce: Tosia,  punktów - 348
Właścicielka: Kinga Grzyb, kl. II RB

II miejsce: ABRA , punktów - 214
Właściciel: Konrad Kowalski, kl.  I BIW

III miejsce: BĄBEL, punktów - 140
Właścicielka: Milena Gacioch, kl. II RB

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie . Dzięki Waszej szczodrości  udało nam się zebrać kwotę 354 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup preparatów przeciwkleszczowych dla psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kruszewie. Szczególnie dziękujemy Panu Tomaszowi Chalamońskiemu, który ułatwił nam zakup preparatów dla 35 piesków-

Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji działań lokalnych młodzieży biorącej udział w projekcie „ Myśleć , pracować , współpracować”, jako jeden z jego etapów . Korzystając z nabytych umiejętności , wykorzystując kompetencje kluczowe nabyte podczas warsztatów młodzież podjęła ważną inicjatywę charytatywną.

- Organizatorzy.