MATURA – sierpień 2019

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00

 Rozkład sal na egzaminy pisemne

Sala 45 - język polski, matematyka – wszyscy zdający

Sala 47 - język angielski – wszyscy zdający

  

Zdający proszeni są o przybycie do szkoły o godzinie 8.30 oraz posiadanie dokumentu tożsamości i czarnego długopisu.

 Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2019 r.