Rozkład dyżurów dla poszczególnych nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w OstrołęceAktualizacja na dzień 06.09.2021 JA AB MB BA PP EB BO BR ZM TC CA DM EF KF RF EG GA GV GB Gm BE JI PJ CJ BJ Ju JJ KA LK KI RK JK KU PK KD DK AK iK KK K_ BL ME GG Mv AM CN NK DN KN GN NS MO PN PT WP AP EP AL MR JR ER RU KR JS SW SL SR Sa SM DS ES SS RS ET JW WS WW WA DZ NZ KZ MM JZ Aktualizacja na dzień 06.09.2021

K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Poniedziałek 0 7:50÷8:00szg0 7:50÷8:00 Poniedziałek
1 8:45÷8:55
1pg


szg


1pp

2pg

pw
pg


2pp


1 8:45÷8:55
2 9:40÷9:501pg

1pw
szg


1pp
2pp


pg

2pg

2 9:40÷9:50
3 10:35÷10:40 szgpp


2pg

1pg


pw2pp
pg
3 10:35÷10:40
4 11:25÷11:301pp
szg

2pp

2pg


1pg

pw

pg


1pw

4 11:25÷11:30
5 12:20÷12:25
szg
2pp
2pg
1pg1pp


pw
1pw pg
5 12:20÷12:25
6 13:05÷13:35
2pg
1pw

szg

pg
1pg
6 13:05÷13:35
7 14:20÷14:25
pp

szg

2pp
2pg


1pw

1pg
pg

7 14:20÷14:25
8 15:10÷15:15


1pp
2pp
2pg


1pg


pg


szgpw8 15:10÷15:15
9 16:00÷16:05
2pp

2pg

szg
pg
1pg
9 16:00÷16:05
10 16:50÷16:55
10 16:50÷16:55
11 17:40÷17:45
11 17:40÷17:45
12 18:30÷18:35
12 18:30÷18:35
13 19:05÷19:10
13 19:05÷19:10Wtorek 0 7:50÷8:00
0 7:50÷8:00 Wtorek
1 8:45÷8:55


1pw
1pppg
2pg 1pg
szgpw2pp


1 8:45÷8:55
2 9:40÷9:50szg


pg


2pg2pp


1pp


1pw
1pgpw2 9:40÷9:50
3 10:35÷10:40
pp
1pp
2pp

1pw

szg


1pg


pg


pw

2pg

3 10:35÷10:40
4 11:25÷11:30 szgpp


2pp

1pw2pg 1pppg1pg


pw4 11:25÷11:30
5 12:20÷12:25szg

1pp
2pg

pg

2pp1pw

1pg
5 12:20÷12:25
6 13:05÷13:35


2pg

pg
1pp1pw
1pgszg6 13:05÷13:35
7 14:20÷14:25
pg