pdfHarmonogram egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce - Czerwiec 2017 r – ETAP PISEMNY

 

pdf Harmonogram egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce Czerwiec – lipiec 2017 r – ETAP PRAKTYCZNY

 

 pdfKomunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 pdfKomunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 pdfEGZAMIN ZAWODOWY STARA FORMULA