Uroczystość patriotyczno – religijna w Pasiekach gmina Goworowo
11 czerwca 2017 roku

Organizatorami uroczystości byli:
Społeczna Grupa Inicjatywna „ Pamięć i Honor” w Pasiekach, pod przewodnictwem kpt.dyp. Tadeusza Gawkowskiego ps.”Pisarz”,
•Ksiądz Kanonik Stanisław Siemion -Proboszcz Parafii Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie,
•Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce pod przewodnictwem prezes Krystyny Wiesławy Gałka,
•Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce, z dyrektorem Grzegorzem Żebrowskim
•Społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach, z dyrektorem Adamem Grabowskim,
•Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce/ kawaleria/ z prezesem Edwardem Kowalskim i wiceprezesem Wojciechem Żerańskim.
W dniu 11 czerwca 2017 roku , w Pasiekach gmina Goworowo, odbyła się doniosła uroczystość patriotyczno - religijna. Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Armii Krajowej i cywilnych mieszkańców Goworowszczyzny rozstrzelanych w Pasiekach 04 czerwca 1943 roku, przez niemieckich żołnierzy Wermachtu, żandarmerię i funkcjonariuszy gestapo III Rzeszy oraz pamięć Żołnierzy i osób cywilnych z Goworowszczyzny poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności Ojczyzny , w latach 1939 – 1952.

FOTO RELACJA

W uroczystości wzięli udział:
• rodziny żołnierzy i osób cywilnych poległych w walkach, torturowanych i zamordowanych.
• mieszkańcy Pasiek i okolicznych miejscowości:
• władze samorządowe gminy z Panią Małgorzata Kulesza – Wójt gminy , Radni gminy z Panem Rafałem Iwańskim – Przewodniczącym Rady Gminy,
•  mjr Dariusz Zdrojewski – z/ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce,
• płk rez. Włodzimierz Zabielski –przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce – członek Stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
• Pan Jacek Karczewski – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce,
• Pan Janusz Frydrych – Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie,
• funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej,
Uroczystość odbyła się w Parku Centralnym w Pasiekach. Członkowie Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w mundurach pułku- na koniach, stanęli w okręgu przy ołtarzu ze sztandarem i z proporcami na lancach. Przed nimi uczniowie z klas wojskowych , z Zespołu Szkół Zawodowych im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, i poczet sztandarowy szkoły. Po przeciwnej stronie ołtarza i Krzyża stanął poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Pasiekach i uczniowie z nauczycielami .
Przed rozpoczęciem Mszy Świętej, uczniowie z klas wojskowych, z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce udali się na pobliski Cmentarz Wojenny, gdzie byli pochowani zamordowani Polacy w dniu 05.06.1943 r., gdzie zapalili znicze. Zebranych na uroczystości przywitał Pan Tadeusz Gawkowski –przedstawiciel Grupy Inicjatywnej „Pamięć i Honor” z Pasiek. Głównym punktem uroczystości była Msza Święta Polowa, w intencji poległych, torturowanych i zamordowanych żołnierzy i mieszkańców Goworowszczyzny. Mszę Świętą celebrowali: ksiądz Kanonik Stanisław Siemion – Proboszcz Parafii kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie i ksiądz Michał Borowski/Pallotyn/, Honorowy Kapelan 5 Pułku Ułanów Zasławskich – Proboszcz Parafii Kościoła/ pogarnizonowego/ p.w. Św. Wojciecha w Ostrołęce- Wojciechowicach, który wygłosił Homilię. Podczas Mszy Świętej został poświęcony krzyż z tablicą upamiętniającą zastrzelonych Polaków w Pasiekach, w dniu 05.06.1943 roku. Modlitwy wiernych czytali uczniowie Szkoły Podstawowej w Pasiekach.
Po Mszy Świętej, uczniowie Szkoły Podstawowej w Pasiekach, pod kierunkiem nauczycieli religii i muzyki, wykonali piękny, patriotyczny program słowno – muzyczny. Pan Tadeusz Gawkowski przedstawił uczestnikom uroczystości historię walki Polaków o wolność i suwerennośc Ojczyzny w zaakcentowaniem udziału w tych walkach mieszkańców Pasiek i Gminy Goworowo. Po Mszy Świętej odbył się Apel Pamięci, który prowadził Pan Grzegorz Żebrowski –Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce .Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce odpowiadali na wezwania prowadzącego Apel Pamięci. Po Apelu pamięci, uczestnicy udali się na pobliski cmentarz wojenny, gdzie oddali hołd pomordowanym, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uczestnikom towarzyszyła kawaleria i młodzież z klas wojskowych. Po zakończeniu uroczystości, Pan Adam Grabowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasiekach, zaprosił uczestników i organizatorów uroczystości do szkoły na spotkanie. Przy kawie, herbacie i cieście, długo rozmawiano o dalszych planach związanych z upamiętnieniem ważnych miejsc na terenie Pasiek i Gminy Goworowo.
W przygotowanie uroczystości ze strony Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, zagazowali się nauczyciele i pracownicy pod kierunkiem dyrektora Pana Grzegorza Żebrowskiego: Agnieszka Murach, Mariusz Głażewski, Daniela Florczak, Ewa Tarnowska, Iwona Kwiatkowska, Ewa Gałka, Joanna Augustyniak, Wiesława Gałka, Zdzisław Kozłowski, Mieczysław Duszak – wszyscy są jednocześnie członkami Stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Składamy serdeczne podziękowania.

Szczególne podziękowania składamy:
• Panu Tadeuszowi Gawkowskiemu i członkom Grupy Inicjatywnej „ Pamięć i Honor” z Pasiek, za zgromadzenie dokumentacji dotyczącej tragicznych wydarzeń w Pasiekach oraz za niezłomność w dążeniu do upamiętnienia ofiar tragedii w Pasiekach z lat wojny i przygotowanie uroczystości oraz krzyża z tablicą, na której wypisane zostały ofiary egzekucji w Pasiekach.
• Panu płk rez. Włodzimierzowi Zabielskiemu za montaż krzyża i ufundowanie granitowej tablicy informacyjnej pod krzyżem.
• Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Siemionowi z Goworowa i księdzu Michałowi Borowskiemu S.A.C. z Ostrołęki, za przygotowanie i przeprowadzenie Mszy Świętej i współpracę w organizacji uroczystości członkom Stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, za przybycie na koniach do Pasiek.
• Radzie Gminy Goworowo pod przewodnictwem Pana Rafała Iwańskiego,
• Pani Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzacie Kulesza i Radzie Gminy,
• Społeczności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach pod dyrekcja Pana Adama Grabowskiego,
• Stowarzyszeniu Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki pod przewodnictwem Panów; Edwarda Kowalskiego i Wojciecha Żerańskiego.

Wiesława Gałka – Prezes
Stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce.