FOTO RELACJA

RELACJA Z Rajdu Żołnierza pn. „Miejscami pamięci walk i męczeństwa Polaków,
w walce o wolność i niezawisłość Ojczyzny”

W dniu 23 maja 2017 roku odbył się Rajd Żołnierza pn. „Miejscami pamięci walk i męczeństwa Polaków, w walce o wolność i niezawisłość Ojczyzny”

W rajdzie uczestniczyło 44 uczniów z klas I i II o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce pod opieką nauczycielek: Wiesławy Gałka, Ewy Tarnowskiej i Ewy Gałka. Rajd zorganizowała szkoła. Współorganizatorem rajdu było Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

Rajd został ujęty w zadaniu stowarzyszenia pn. Tradycje Oręża Polskiego – 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Miasto Ostrołęka.

Trasa rajdu: Ostrołęka, Komorowo k/ Ostrowi Mazowieckiej, Treblinka- Niemiecki Karny Obóz Pracy i Obóz Zagłady oraz Ciechanowiec – Ostrołęka. Do poszczególnych etapów rajdu uczestnicy przemieszczali się autokarem. Etapy rajdu:

 

*Komorowo k/ Ostrowi Maz. .Rok 2017 – rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przewodnikiem był mjr Andrzej Komorowski / absolwent naszej szkoły/ W mauzoleum znajdującym się na terenie J.W.3470- 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, uczestnicy poznali historię działalności Marszałka w walkach o niepodległość Polski. Przed pomnikiem zapalili znicz i oddali hołd Twórcy Niepodległości. Odwiedzili aleję „Józefa Wysockiego” gdzie trwają prace odbudowy historycznych pomników.

*Treblinka I :. Uczestnicy rajdu zwiedzili muzeum, zapoznali się z tragicznymi wydarzenia związanymi z obozem pracy i obozem zagłady. Obejrzeli 4 filmy dotyczące zbrodni dokonywanych w obozach. Odwiedzili jedyne upamiętnienie imienne Janusza Korczaka - Młodzież odwiedziła teren Karnego Obozu Pracy utworzonego w 1941 roku przez Niemców, na obszarze 17 hektarów, przy istniejącej wówczas Żwirowni. W początkowym okresie w obozie osadzano głównie Polaków, później także Żydów. Przeciętna liczba więźniów przebywających w obozie jednorazowo wynosiła od 1000 do 2000. Przez obóz przeszło około 20.000 więźniów. Pobyt w obozie kończył się najczęściej śmiercią. Obóz został zlikwidowany w lipcu 1944 roku.

* Treblinka II.: -W pobliżu Karnego Obozu Pracy, w połowie 1942 r. Niemcy wybudowali Obóz Zagłady, mając na celu fizyczną likwidację ludności Żydowskiej. Obóz zajmował 17 hektarów Zginęło w nim około 800 000 Żydów z Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, Niemiec i Związku Radzieckiego. Odwiedzili jedyne imienne upamiętnienie Janusza Korczaka, który zginął w ob. ozie. Miejsce. Uczestnicy odwiedzili teren symbolicznego rozległego cmentarza, gdzie w centralnym miejscu znajduje się pomnik Przy pomniku cmentarza zapalili znicz. Uczestnicy przemierzyli ścieżki polne i leśne, gdzie znajdują się fundamenty po obiektach obozowych, poznając wstrząsające fakty z historii. W milczeniu i w zadumie przemierzali teren dawnego obozu i to był największy hołd oddany ofiarom. Pobyt w Treblince wywołał głębokie refleksje wśród młodzieży. Pierwszy raz spotkali się z mroczną, niewyobrażalnie tragiczną, jak stwierdzili, historią II wojny światowej.

*Ciechanowiec. Jeden z najtragiczniejszych epizodów II wojny Światowej/ kampanii wrześniowej/, rozegrał się pod Andrzejewem i okolicach, na Podlasiu. Wydarzenia te związane są z walkami 18 Dywizji Piechoty, która wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, dowodzonej przez gen.. Czesława Młota-Fijałkowskiego, wspieranie przez oddziały kawalerii polskiej, z XIX Korpusem Pancernym gen. Guderiana. Po przełamaniu bohaterskiej obrony Wizny, wojska niemieckie wdarły się tyły wojsk polskich. Celem ich było nacieranie przez skraj Mazowsza i Podlasia w kierunku na Brześć Litewski następnie na Wołyń. Wojska niemieckie składające się z 2 dywizji pancernych i 2 dywizji pancernych zmotoryzowanych, bez trudu weszły na tyły polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew i 10 września oddziały korpusu Guderiana zdobyły Wysokie Mazowieckie,, Czyżew i Ciechanowiec. Te wyjątkowo tragiczne wydarzenia nie doczekały się współcześnie właściwego upamiętnienia. Nie funkcjonują także w przekazach lokalnych mieszkańców. Jednakże podczas rajdu to wydarzenie zostało przybliżone jego uczestnikom. Ciechanowiec jest także wyjątkowym miejscem, gdzie uczestnicy zwiedzili wspaniale zorganizowany skansen wsi podlaskiej/ do IXw./, gdzie poznali tradycje, kulturę i życie ówczesnych mieszkańców. Zwiedzili Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka oraz założoną przez ks. w XIX wieku plantację ziół występujących w Polsce. Zapoznali się z funkcjonowaniem młyna wodnego i przepięknym krajobrazem polskim otaczającym muzeum i pozostałe ekspozycje. Atrakcyjność zespołu muzeów w Ciechanowcu jest wyjątkowa. Zabrakło już czasu na zwiedzenie jeszcze jednego, niepowtarzalnego w Europie , Muzeum Weterynarii. Wrócimy tu jeszcze.

Opracowała Wiesława Gałka.